pondělí 17. listopadu 2014

Volby 2014: Jaké můžou být komise. Příklad hodný následování

Tak by mohl vypadat obecní zpravodaj
V Božicích byly po všech volbách od roku 1990 ideální podmínky k zapojení širokého spektra občanů do obecních aktivit. Vzpomínám si třeba na období 1990 - 1994 a musím hned na úvod říct, že jsme tenkrát začali dobře.
Ovšem dvacet let je dvacet let, život v obci se proměnil, priority jsou jinde, stejně jako občanské aktivity. Jedno mě však po letošních volbách zarazilo. Do výborů, které se ze zákona zřizují při zastupitelstvu, byli zvoleni pouze členové zastupitelstva. Nějak jsem to přešel a dál se tomu nevěnoval. Dneska jsem ale narazil na webové stránky obce Pasohlávky a znovu jsem si na to vzpomněl. Situace v Pasohlávkách totiž byla podobná té naší, řešení povolební situace však našli velmi odlišné a při pohledu zvnějšku určitě vhodnější.
V Pasohlávkách kandidovalo 5 stran. Drtivě tam zvítězili Moravané a získali dokonce 9 mandátů. KDU-ČSL má 2 mandáty, třetí Úsvit přímé demokracie taky 2 mandáty, čtvrté Sdružení mladých pro Pasohlávky a pátí komunisté mají po jednom mandátu. Daleko zajímavější - a pro život v obci určitě přínosnější - je ovšem složení obecních orgánů (starosty, místostarosty, rady a výborů). Tak tedy: starostou se stal (samozřejmě) představitel Moravanů, místostarostou zastupitelka za KSČM. Členy rady jsou kromě nich dva zastupitelé zvolení za Moravany a jeden za KDU-ČSL. Tudíž shrnuto a podtrženo: ve vedení obce pracují zastupitelé tří stran, přičemž starosta a místostarosta jsou z různých uskupení.
Ještě zajímavější je složení výborů. V čele finančního výboru je kandidátka KDU-ČSL (nezastupitelka) a další čtyři nezastupitelé, podobně jako celý kontrolní výbor. Zajímavé jsou i další zvolené orgány obce - komise. V Pasohlávkách zřídili následující komise: komisi letopiseckou se 4 členy (včetně kronikářky), redakční radu (šéfredaktorka a dvě redaktorky), která řídí vydávání Pasohlávského obecního zpravodaje (už jdou do 24. ročníku), šestičlenný SPOZ  (předsedkyně a 5 členek), desetičlennou komisi pro kulturu a sport a sedmičlennou komisi pro rozvoj a výstavbu v obci. V komisích jsou sem tam i zastupitelé.

V Božicích jsme první krok udělali takový, jaký jsme udělali. Ze 77 volebních kandidátů jich bylo zatím do hry vtaženo jenom těch zvolených patnáct. Doufám tedy, že se nad zřízením, složením a vedením možných božických komisí přemýšlí.

P.S. Nepsal bych o tom, kdybychom v roce 1990 nezačali v Božicích podobně. A Pasohlávský zpravodaj ještě v několika ukázkách. Tak nějak by mohl vypadat i ten připravovaný božický ...

                                                                                      (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat