sobota 29. listopadu 2014

V pondělí se volí do školské rady

V pondělí 1.12.2014 se konají volby zástupce nezletilých žáků do školské rady. Podle schváleného harmonogramu se volí tajně, a to zakroužkováním jména jednoho z navržených kandidátů a vhozením takto upraveného lístku do urny. Volí se v době od 7 do 16 hodin ve sborovně ZŠ.
Navržení jsou následující kandidáti:
1. Eva Vlachynská, 44 let
2. Bohuslav Bernard, 42 let
3. Petra Látalová, 29 let

                       (lan)1 komentář:

  1. Na webu ZŠ a MŠ Božice jsou publikovány výsledky voleb do školské rady: Volby do školské rady proběhly v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy zřizované Obcí Božice, č.j.160/2005 v pondělí dne 1.12.2014. Výsledky voleb: Zřizovatel jmenoval jako zástupce do rady školy pana Jiřího Čadu, pedagogičtí pracovníci zvolili tajnou volbou dne 1.12.2014 jako zástupce do rady školy paní učitelku Mgr Hanu Koledovou, zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Božice zvolili v tajné volbě jako zástupce do školské rady pana Bohuslava Bernarda. Jan Peterka, ředitel školy

    OdpovědětVymazat