středa 3. října 2018

Z aktuálního dění v Božicích (akt.)

V návaznosti na úvodník pana starosty z nejnovějšího čísla Božického zpravodaje doplňujeme fotografickou část informací o stavebním ruchu v obci.


V polovině září byla dokončena oprava dvou komunikací v části obce České Křídlovice, kde byla dosud štěrková cesta. Oprava byla provedena ze zámkové dlažby a věřím, píše pan starosta, že bude sloužit dlouhá léta bez nějakých větších oprav. Ve finální fázi je oprava hřbitovní zdi, kde největší část oprav probíhá v západní části hřbitova, která byla nejvíc zanedbána. V jednom místě bude udělána brána na vjezd vozidel k údržbě a stavbě pomníků. Stavba vodovodu a kanalizace k 5 stavebním místům za klubovnou je již také dokončena a po kolaudaci se budou moci stavebníci připojit k těmto sítím. Dále zaměstnanci obce provedli snížení a zateplení stropu ve starší části ubytovny. A po téměř dvou letech administrativních úkonů se podařilo bezúplatně převést Státního pozemkového úřadu několik pozemků v lokalitě "Pod bývalou masnou", kde by mohla být provedena výstavba rodinných domů.
Mimo uvedené práce probíhala v letních měsících i úprava křídlovické studánky, pracuje se na novém bezbariérovém chodníku kolem zdi paní Juřenové pod bývalou průmyslovkou a připravena je patka před božickou kapličkou i naproti božické Jednoty. Zdá se, že zde snad bude konečně osazeno silniční zrcadlo zlepšující nebezpečný výjezd z Dolní ulice (to je ta, kde stával dům preláta Maxe Mayera).
Život v obci plyne svým tempem a občané žijí svůj běžný život volby-nevolby. Přesto, jak píše též pan starosta ve svém úvodníku, již dnes čekají na nové zastupitelstvo některé úkony dalšího rozvoje obce. Třeba v oblasti výstavby. Jak rodinných domů, tak třeba bytovky, opravy nebo stavby nové mateřské školy a taky v úsilí o získání pozemku před kulturním domem, aby mohla být realizována stavební akce nového bezbariérového vstupu do kulturního domu.

                 (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat