pondělí 6. července 2020

Představujeme: Božická pískovna 2020

V lokalitě Božice se od nepaměti těží písky. Pamětníci si vybaví společnost BARABA, která ještě počátkem 50. let těžila na Rybničním kopci, kterému se od té doby říká Baraba.


Drobné pískovny byly rozesety po celém katastru Božic a zčásti i Křídlovic (tam byla spíše hlína vhodná pro cihelny, které byly v obci minimálně tři). I přišedší čeští kolonisté těžili pro stavbu svých nových selských usedlostí ve vlastní pískovně pod Starým Karlovem.

Známé jezírko "Pískovna" je též pozůstatkem vytěžené pískovny. Bývalo tam touto dobou před 40 lety krásné koupání, kam  se sjížděli lidé z širokého okolí.

Už od konce 70. let se těží napravo od silnice Božice - Hrádek směrem na Hodonice, vlastně pěkně podél stejnojmenné železniční trati.


Některé zde uvedené údaje jsou i pro nás v Božicích novinkou, Mám na mysli tůňku pro rozmnožování obojživelníků a hlavně, že se sem sváží stavební suť z celé jižní Moravy. Jihomoravský kraj tuto činnost povolil, obec Božice se v tomto nijak neangažuje a tak občané Božic tuto skládku využívat nemůžou.

Co se tedy o božické pískovně píše aktuálně:

Provozovna se nachází asi 20 km východně od Znojma po silnici č. 53, odbočit na Božice v Lechovicích na silnici 414 nebo po silnici č. 397
Těženou surovinou jsou písky.
Toto přírodní kamenivo říčního původu je používáno při výrobě betonů, omítek a malt.
Provozovna Božice nabízí těžené kamenivo několika frakcí, a také drcené kamenivo z blízkého kamenolomu Olbramovice
V pískovně Božice se taktéž provozuje zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, ve kterém je možno ukládat zeminu a kamení, vytěženou hlušinu, beton, cihly, tašky a keramické výrobky.
Provozovna Božice je dodavatelem výrobků do oblasti Jižní Moravy, a přilehlé části Českomoravské vrchoviny či až na Jihlavsko.
Pískovna Božice je jednou z nejvýznamnějších hnízdních lokalit pro ohroženou břehuli říční v České republice. Každý rok zde zahnízdí přes 1000 párů břehulí. V pískovně se zároveň nachází tůň s mělkým litorálním pásmem uzpůsobeným pro rozmnožování obojživelníků.

Žádné komentáře:

Okomentovat