sobota 4. srpna 2012

Demoliční výměr na bývalou chlorovnu

Jednou z informací, které zazněly na pátečním zastupitelstvu, byla informace starosty obce Karla Haly, že obci byl dán na vědomí demoliční výměr na budovu dlouhodobě nepoužívané "přečerpávačky" v oploceném areálu Svazku VAK Znojemsko.
Jak upřesnil Ivan Hudec ml. jednalo se o zděnou budovu bývalé chlorovny, která je díky svému původnímu určení kontaminovaná, tudíž k dalšímu využití nevhodná. Navíc se nachází v oploceném areálu jiného vlastníka než je obce. To vzbudilo vlnu údivu, zvláště hlasitě se ozval bývalý starosta Ing. Zd. Čurda, který své tvrzení, o tom, že je to budova obecní, završil patetickým zvoláním: Starosto, braň se!
Starosta se však bránit nemůže. Veškeré vodárenské a kanalizační zařízení bylo totiž již dávno (v průběhu uplynulých dvaceti let) převedeno bezplatně do vlastnictví ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko. To tyto objekty vlastní a spravuje, provoz pro VAK Znojemsko zajišťuje VAS, a.s. Znojmo (Vodárenská akciová společnost). Že tomu všemu přestáváte rozumět? Ani se vám nedivím, tomu dlouhodobě nerozumí nikdo. Podstatné je, že to, co se týká obecního vodovodu a obecní kanalizace, není obecní, ale vlastníkem je VAK Znojemsko a provozovatelem VAS Znojmo.
Že je tam ten mezičlánek VAK Znojemsko zbytečný? To si myslí nejeden občan Božic. Odstoupení od smlouvy čili vystoupení ze svazku je však v současnosti prakticky nemožné. Hlavně kvůli finanční náročnosti takového transferu.
A tak bude budova o rozměrech 4x4 metrů bez náhrady zbouraná, protože ji vlastník VAK Znojemsko považuje za nepotřebnou a dlouhodobě nevyužívanou. Jenom jsme se shodli na tom, že má pravdu starosta Karel Hala, když říká: Bylo by aspoň slušné, kdyby takovou věc s námi příště projednali, nikoliv jenom dali na vědomí demoliční výměr.

                        Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat