pátek 31. srpna 2012

Kdo zajistí pozemky pro školní zahradu? A kdo zaplatí nájemné z pozemků?

Na schůzi Správní komise 8.1.1946 byly na programu i další body jednání. Vezměme je pěkně popořádku, jak jsou očíslovány v zápisové knize.
XIV. Oplocení obecní býčárny - postará se p. Kudlička Josef
XV. Stanovení schůze správní komise - nejméně 1 týdně
XVI. Číslo 314 rezervovat pro doktora - potřebné věci zařídí p. Smrček L.
XVII. Zajištění pozemků pro školní zahradu provede Správní komise (v čele se starostou B. Paděrou, pozn. -lan-) na místě samém
XVIII. Zjištění obecních pozemků provede hospodářská komise (předseda Kudlička, členové Masařík, Raušer, Kopr, Čada, pozn. -lan-). Nájemné zaplatí držitel pozemku, který klidil úrodu. Nájemné pro minulý rok (1945, pozn. -lan-) z 1 měřice bude činit 50 - 150 Kčs.
XIX. Podání účtu kolářovi do Č. Křídlovic za odebrané dřevo k vyřízení p. Kudličkovi
XX. Vydražit dřevo z obecního lesa u Kolonie provede hospodářská obecní komise
XXI. Zabavené uzené maso předat Fr. Smetanovi (řezník a hostinský v budově, kde je dnes kino, pozn. -lan-) k prodeji. Zajistí Zelníček (bydlel vedle, pozn. -lan-)
XXII. Gr........ Marie - žádost o národní spolehlivost vydat na základě podpisů starousedlíků. Doporučuje Čurda, Trantírek, Jandásek, Valenta
XXIII. Benedik Ferdinand, Brno - žádost o honitbu, zamítnuto, neboť byla pozdě podána
XXIV. Vydat domovský list na základě svědectví podepsaných starousedlíků pí Gr......... .
                                 
                                                                                             Paděra B. + razítko

Žádné komentáře:

Okomentovat