sobota 4. srpna 2012

Zastupitelstvo: Jak v pátek 3.8.2012 neupálili Žanka Husovýho

"To máš tak: To byl ňáké Žanek Husa a ten vařil správný války a ty véšky jazoviti na něho nastópli a poslali mu glét: Žany, přijeď k mlénu do Pakostnice."
A tak jsem v pátek 3.8.2012 v 18 hodin dorazil do sálu kulturního domu v Božicích na 12. zasedání obecního zastupitelstva. Pozvánka visela na úřední tabuli, "glejt" jsem sice neměl, ale již tradičně něco viselo ve vzduchu.
Po obligátním úvodu zpráv z rady a odsouhlasení projednávaných bodů (např. přijetí vybudovaných investic do majetku obce v hodnotě cca 281 000 Kč - vodovod na MŠ a plyn za ZŠ, prodej pozemku v k.ú. Č. Křídlovice p. Zd. Leinveberovi, prodej bytu pí L. Hrdličkové a přijetí dotace z JmK na opravu hasičské tatry) se zvýšenému zájmu těšila až diskuze.
Společným startovacím bodem všech příspěvků byly materiály, které se v nějaké podobě objevily na webových stránkách www.probozice.blogspot.com.
Na úvod požadovala zastupitelka D. Szabóová nějaké opatření radnice nebo celého zastupitelstva proti těmto stránkám. V tomto názoru ji podporovala i zastupitelka R. Baráková. Na to jim odpověděl pan starosta K. Hala. První porevoluční starosta Ing. Zd. Čurda na téma těchto stránek dokonce prohlásil, že nám vyhrály volby! Svůj úhel pohledu a svou osobní zkušenost s těmito stránkami přednesla zastupitelka A. Hříbková. S jejím projevem jsem již za její řeči souhlasně pokyvoval hlavou. Objektivní a široký pohled jsem zaznamenal v hodnocení zastupitele a bývalého starosty M. Klíče a proto jsem po dlouhé době na závěr stručně vystoupil. Všechny příspěvky beru na vědomí, a to, co se v jednom diskuzním příspěvku týkalo zastupitelů manželů Szabóových tam nemělo být. Už jsem se za to v téže diskuzi omluvil. A jednou třeba prozradím, jak se mi stalo, že mi tento diskuzní příspěvek "proklouzl"!
Druhý diskuzní příspěvek měl Ing. Zd. Čurda. Prohlásil, že tyto stránky nečte, ale určité materiály dostává v tištěné podobě a na jeden z nich cítil potřebu reagovat. Byl to článek Co je lepší - vyšší příjem, nebo dotace? viz http://probozice.blogspot.cz/2012/06/co-je-lepsi-vyssi-prijem-nebo-dotace.html. Hovořil velmi dlouho a podrobně, svoje vystoupení zakončil slovy: Dnes to berte jako radu! Několik účastníků zasedání spustilo spontánní potlesk. Současný starosta Karel Hala mu poté vyvracel jednu tezi za druhou. Jeho vystoupení doplnila velmi zajímavým způsobem zastupitelka A. Hříbková. Připomněla, že shánění dotací není žádnou novodobou novinkou, že se přitom využívají osobní kontakty na všech úrovních, že tohoto využíval i Ing. Čurda a zabrousila až do doby dávno minulé, když připomněla zásluhy tehdejší božické komunální političky paní Pištěcké. V sále zavládlo naprosté ticho a šlo se k dalšímu tématu.
 Tím třetím a posledním tématem byla hasičská tatra. Více než tří čtvrtě hodinová diskuze se bohužel nedobrala k žádnému závěru. Starosta proto doporučil, aby se sešla pracovní komise složená z několika hasičů a starosty a aby se probraly možnosti, co se dá v současné době s opravou tatry ještě dělat.
A tak skončilo tentokrát 12. zasedání zastupitelstva. Bylo neobyčejně dlouhé (asi 105 minut) a tradičně plné emocí. Ale poprvé po téměř dvou letech jsem měl pocit, že to s námi v Božicích není zase až tak špatné. Ubrat plynu musíme všichni. Tak to holt je. Přece nechceme, aby to tady vypadalo, jak píše Franta Kocourek v knížečce Štatl, "Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý" nebo, jak vypadala "Mlata na Bílendě 16 kilo 20".
                                                          Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat