pondělí 20. srpna 2012

Zastupitelstvo: Otevřít, nebo nechat tak?

Možnost, aby zastupitelstva krajů a obcí směla pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy ze svých jednání, si přejí poslanci Boris Šťastný (ODS) a Stanislav Polčák (TOP 09). Podle současné legislativy není možné pořídit a následně zveřejnit na internetu obrazový a zvukový záznam z jednání zastupitelstev, pokud s tím nesouhlasí všichni zúčastnění, tvrdí poslanci v důvodové zprávě návrhu. Ten, kdo by tyto informace zveřejnil, by porušil zákon o ochraně osobních údajů, podle důvodové zprávy novely možná i občanský zákoník.
Zastupitelstvo by si podle předkládaného návrhu mohla vybrat, zda chce záznamy zveřejnit, či nikoliv. Jednací řády jednotlivých zastupitelstev by měly samy upravit, jak dlouho by záznamy na webech visely, což požaduje zákon o ochraně osobních údajů.
Ministerstvo spravedlnosti upozornilo, že nahrávat zastupitelstva je již nyní možné, návrh by tak mohl naopak způsobit omezení tohoto práva, protože by s pořizováním audiovizuálních záznamů muselo souhlasit zastupitelstvo. "Ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že navrhovaná právní úprava představuje zásadní otazník z hlediska její ústavní konformity a že navzdory deklarovaným cílům vytváří pro praxi naopak prostor pro omezování základních práv občanů, omezování kontroly a transparentnosti výkonu veřejné moci," uvádí stanovisko rezortu pod vedením Pavla Blažka (ODS).
Ministerstvo vnitra, ačkoliv souhlasí se záměrem autorů novely, vyjádřilo k navrženým změnám nesouhlasné stanovisko. Podle rezortu ministra Jana Kubiceho (nez.) podobnou věc již ministerstvo zpracovalo, poslanecký návrh navíc neurčuje, kdo by měl možnost nahrávání v zastupitelstvu navrhnout. Podrobnosti o pořizování nahrávek si podle ministerstva může každé zastupitelstvo navrhnout samo, proto je podle něj návrh zákona nadbytečný.

Novelou zákonů o obcích a krajích se bude ve středu zabývat kabinet premiéra Petra Nečase (ODS). Přes možné nesouhlasné vládní stanovisko poputuje novela do Poslanecké sněmovny.

No a co na to my v Božicích? Většině občanů jsou jednání obecních zastupitelstev - bohužel - šumafuk! Byly časy, kdy jsem si na zasedáních zvukový záznam pořizoval. Aktuálně si vystačím s písemnými poznámkami. Důvodů je několik, ty zásadní jsou tři:
1. Jednání zastupitelstva se vesměs řídí předloženým programem, v němž se nějaká diskutabilní, sporná či kontroverzní témata neobjevují. Momentálně mě napadá pouze jediné téma, kolem něhož se diskutovalo již na předminulém (11.) zastupitelstvu 25.5.2012 a pravděpodobně se bude diskutovat i na zastupitelstvech budoucích.
2. Pseudodiskuze z většiny ostatních zastupitelstev za nahrávání nestojí.
3. Pracovní jednání mezi zastupiteli se vyskytují sporadicky. Většinu témat k diskuzi předkládá bývalý dlouholetý starosta obce. Jednání zastupitelstva podle mých představ mají být však především mezi zastupiteli. Od toho byli zvoleni. Očekával bych od nich, že tlumočí nejen své názory, ale i požadavky a přání svých voličů. Zastupitel je však pro občana takovým garantem. Právo občana vystoupit v diskuzi je samozřejmé, mělo by však být pouze jednou ze součástí jednání zastupitelstva, nikoliv jeho stěžejním programovým bodem. Až tedy budu vidět, že je jednání zastupitelstva skutečně pracovní a řešeny jsou zásadní body pro další vývoj a rozvoj obce, zapnu si zase diktafon.

P.S.1. Přitom vím, že problémů je celá řada, že se o nich jinde diskutuje, obec by se k nim určitě mohla vyjádřit usnesením zastupitelstva, ale když nejsou otevřeny, jako by nebyly. Už dlouho jsme například nic - až na tu nešťastnou asfaltovou plochu na posádce a dobré hospodářské výsledky za loňský rok - neslyšeli o fungování Břežanské dopravní společnosti?
P.S.2. Je docela zvláštní, že s novelou přichází do Poslanecké sněmovny zástupci vnitřní opozice proti Petru Nečasovi v ODS, zástupci TOP 09 a zbytky Bártových Věcí veřejných a podporují je pouze dvě ministerstva - financí (M. Kalousek) a zahraničí (K. Schwarzenberg). Podle mého názoru je daleko věcnější a správnější stanovisko ministrů spravedlnosti a vnitra podporované i dalšími ministerstvy. Mně jako občanovi dosavadní praxe skutečně vyhovuje a plně dostačuje.

                                               Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat