sobota 1. prosince 2012

Informace pro fotbalisty - muže (akt. 3.12.)

Pro členy fotbalového oddílu TJ Sokol Božice - muže (hráče A i B týmu, i v současné době nehrající) sdělujeme následující informaci:
Všechny fotbalové oddílu musejí provést výměnu registračních průkazů. Naši hráči mají jedinou povinnost, a to dodat prezidentovi klubu Janu Kudličkovi st. (aktuální) pasové fotografie, které na zadní 
straně označí jménem a ID číslem hráče. Pokud hráč nezná své identifikační číslo, ať tam raději nepíše nic, ale ať nechá na zadní straně fotografie místo, aby se tam dalo ID dopsat.
Fotografie předávejte od 29.11.2012 v hostinci U Kudličků v Božicích hospodským Luďkovi Fučíkovi nebo Janu Kudličkovi mladšímu,  nebo přímo Janu Kudličkovi st., popř. sekretáři oddílu Mgr. Pavlu Nevrklovi.
Bylo by ideální, kdyby se fotografie podařilo shromáždit do konce tohoto roku, tj. do 31.12.2012.
Jakékoliv nejasnosti či dotazy zodpoví jmenovaní, nebo je můžete poslat na tento web a já se poptám
Ještě jeden dodatek: Nové průkazy se budou vyřizovat jenom těm hráčům, kteří mají ještě ty staré s rodným číslem a znakem zaniklého ČMFS.

Na webu OFS Znojmo je plné znění, z něhož vyjímáme:

Výměna registrační průkazů
Na základě rozhodnutí VV FAČR se uskuteční výměna  všech registračních průkazů
označených na zadní straně průkazu logem ČMFS a obsahující rodné číslo hráče.
Výměna proběhne v době od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013.
Dnem 1. 3. 2013 budou platit  pouze nově vydané RP s ID hráče a logem FAČR, staré
průkazy pozbývají platnost.
Výměnu všech průkazů u klubů (oddílů) jejichž družstva dospělých startují v I. a II. lize bude
provádět oddělení registrace FAČR v Praze, u oddílů, jejichž družstva dospělých startují
v MSFL a divizi oddělení registrace Řídící komise FAČR pro Moravu v Olomouci.
Výměnu všech ostatních průkazů bude provádět oddělení registrace JmKFS v Brně.
K hladkému průběhu výměny vydává Registrační oddělení JmKFS následující metodiku:
1. Oddíly si zabezpečí od všech hráčů nové (aktuální) pasové fotografie, které na zadní
straně označí jménem a ID číslem hráče, a které spolu se starým registračním průkazem
připraví k výměně.
2. Oddíly vyhotoví seznam registračních průkazů připravených k výměně a předají je spolu
se starými průkazy a fotografiemi v zapečetěné a označené obálce po telefonické
domluvě  ve stanoveném termínu na sekretariát JmKFS, popř. na sekretariát příslušného
OFS (MěFS). Na obálce bude také uvedeno jméno a telefonní  číslo funkcionáře
příslušného klubu. Po výměně průkazů bude tento funkcionář kontaktován pro vyzvednutí
hotových registračních průkazů.
3. Upozorňujeme, že doba výměny u jednotlivého klubu může trvat cca. od jednoho až do
tří týdnů.
Výměna průkazů ve stanoveném termínu bude provedena bezplatně,
po 1. 3. 2013 s manipulačním poplatkem.

2 komentáře:

  1. zdar, takže toto platí pouze pro muže, a pro dorost a žáky už ne ??

    OdpovědětVymazat
  2. Správná připomínka: Samozřejmě, že výměna musí být provedena pro všechny věkové kategorie, pouze zatím nebylo domluveno s vedoucími ostatních celků (dorost, žáci, přípravka), jakým způsobem se to udělá. Takže vydržte, zjistím a poinformuji. (lan)

    OdpovědětVymazat