neděle 2. prosince 2012

Salát vyprofilovaný i čtivý

Občas na těchto stránkách připomenu nejnovější číslo měsíčníku našich školáků nazvaný Salát. Píšu "občas", ale kupuji si každé číslo. Kupuji si je proto, že se vždycky dozvím něco nového o dění v našich školách (hlavně však v té základní), o úspěších našich žáků i o plánovaných akcích školy.
Jediné, co se zde dozvídám minimálně, jsou informace o životě školy z pohledu vedení školy. Právě při listováním listopadovým číslem jsem si však uvědomil, že to až zase nemusí být tak na škodu! Časopis Salát se totiž zcela jasně vyprofiloval v autorský, převážně žákovský časopis, a jako takový dává učitelům prostor pouze v míře nezbytné! A tak se dočteme o všech aktivitách, soutěžích, besedách i jiných akcích, jak z pera organizátorů či trenérů, tak především z per žákovských.
Za tu dobu, co časopis sleduji, vnímám některá jména jako stálé dopisovatele, jiných jsem si všiml poprvé. A jak už jsem poznamenal: vždycky se zde dozvím něco nového. Tentokrát to byl takový "úhel pohledu" jednoho žáka k besedě s autorem knihy Ptačí sezona. Opět jsem si totiž uvědomil, že jinak události staré deset dvacet let vnímáme my starší a jinak současné mládí. Svým způsobem jsem nad příspěvkem sedmáka Jakuba Škrabala zajásal. Dokonce tak, že jsem jej přidal do článku, který jsem besedě s J. Klejdusem věnoval na těchto stránkách. Tak Jakube, díky za inspiraci.

                                                                                          Ladislav Nevrkla

Zvláštní poděkování patří paním učitelkám, které Salát připravují v redakční radě. Jsou to: Veronika Kočí, Hana Vorlická a Tamara Juřicová. A dík Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Božice, které vydávání časopisu podporuje finančně. Na rozdíl od Novin Niva jsou to velmi účelně a efektivně vydané finance. Ale o tom zase někdy jindy.
                     (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat