sobota 15. prosince 2012

Zasedání zastupitelstva: Jako hudba z Marsu

"Chtělo by to, aby vinařské akce u obecního sklepa začínaly dřív, protože důchodci z domova musí ve čtyři na večeři a pak už tam nikdo nezůstane." Takové a jiné perly taky zazněly v diskuzi na posledním zasedání našeho zastupitelstva.
Podobně jako "hudba z Marsu" zněly stesky a apely na dostavbu obecního sklepa, vybudování vinařské expozice tamtéž či volání po obecní podpoře podnikatelských aktivit šéfa Agropodniku Mašovice v naší obci.
Zastupitelstvo se v podstatě rozpadlo na dvě stejně dlouhé (půlhodinové) části. V té první měli hlavní slovo starosta a místostarosta, v té druhé - diskuzní - starosta obce K. Hala, zastupitel M. Klíč a diskutující občané Jiřina Čurdová, Ing. Zd. Čurda a pan Josef Šafránek.
Na zasedání chyběla (byla omluvena) celá jedna třetina zastupitelů (manželé Szabóovi, R. Baráková, J. Solař a P. Fiala) a program schůze byl zaměřený především na projednání a schválení rozpočtových opatření a rozpočtového provizória na rok 2013.
Řada zajímavých údajů zazněla ve zprávě starosty obce Karla Haly o činnosti rady obce. Z nich bych vypíchl asi tři: obec dosáhla značných úspor (cca 400 000 Kč) změnou dodavatele energií na vytápění obecních budov, 10 dlužníkům nad 10 000 Kč bydlícím na posádce byl vypnut elektrický proud (3 zatím stále nezaplatili) a nevzhledné "nedůstojné místo" - jezírko u domu Josefa Fučíka - chce obec upravit třeba na malý rybníček na chytání ryb.
Starosta dále informoval, že ve funkci velitele zásahové hasičské jednotky vystřídal Miroslav Beneš Jana Szabó (ten prý by měl být na sobotní valné hromadě zvolen starostou božických hasičů). Hodně informací bylo k probíhající kanalizaci a opravám obecních komunikací a zazněla i zpráva o schválených nových pronájmech obecních pozemků. Obec celkem pronajala 93,4 ha 8 zemědělským subjektům  v ceně 2 700,- Kč/ha. Pronájmy jsou v rozsahu 4 - 15 ha, přičemž nejméně dostali vinaři Lechovice (4 ha), Družstvo božických vinařů 8 ha, a zbývajících 6 podnikatelů (Bagoňová, Klíč, Turoň, Čada, Zatloukal a Vybíral) přibližně po 13 ha. Konečně tak byla do praxe uvedena jasná a spravedlivá pravidla. Obec v současné době zaměstnává 5 občanů, z toho 4 platí z obecních peněz a 1 je placen z dotace. Odstraněna musela být havárie na střechách dvou domů Na posádce (zatékání). Oprava vyšla na 98 000,- Kč. A odstraňují se častější havárie vody. V poslední době byly už tři! Narušením zeminy při kanalizaci nám praská stará litina. Více k tomu napíšu v samostatném článku.
Schválená byla pravidla rozpočtového provizória, zařazení dokončených investic do majetku obce (v hodnotě 3,14 mil. Kč), odpis pohledávky po zemřelém Ivanovi Nečasovi (něco přes 34 tisíc Kč) a nová obecní vyhláška o odpadech, která počítá jednak s navýšením poplatku o 5 Kč na osobu (budeme tak platit 45 Kč na osobu), jednak nově budou platit i cizinci, kteří dočasně pobývají v naší obci. Schválené usnesení ze zasedání najdete v pondělí na www.bozice.cz.
Stejně dlouhá (půlhodinová) pak byla i diskuze. Ta se taky dá rozdělit na dvě části. V té první si vzal slovo starosta obce Karel Hala a podal vyčerpávající odpověď na dotaz, "co se vlastně v obci za dva roky udělalo kromě toho, že svítí světla celou noc." Bylo to velmi zajímavé a výživné, neboť lidská paměť ráda leccos vytěsní a některé věci se berou jako samozřejmost. A tak připomněl to, co už je z větší části hotovo, to, na čem se pracuje, i to, co bylo uděláno navíc, mimo volební program. A tak třeba připomněl, že se pracuje na projektu kruhového objezdu, cyklostezky a chodníku k nádraží, úspěšně se prodaly stavební parcely za DPS (zbývá jediná), vybudováno bylo osvětlení k RD za DPS, opravena byla cesta na posádku a byla vybudována kuchyň pro vozíčkáře v DPS, zateplena byla střecha na KD a byly tak odstraněny letité problémy se zatékáním do podkrovních bytů na KD. Obnoven byl pomník božických obětí 1. světové války, nově postavena kaplička v Zámlýní a za 180 000 Kč byl provedena rekonstrukce jedné z nejstarších obecních památek, tzv. Bílého kříže. Je to doopravdy "pěkná připomínka historie obce," jak uzavřel svůj diskuzní příspěvek pan starosta. Osobně bych měl pouze jedinou připomínku: radniční koalici tvoří dvě volební uskupení a je třeba se příště podívat, jak je naplňován i volební program té druhé volební strany.
Ze zbývajících diskusních příspěvků byl relevantní pouze ten, který vznesla paní J. Čurdová, která se dotázala, jak je obec připravena na zimní údržbu obecních komunikací. Starosta v odpovědi připustil, že se posyp o jeden den opozdil, ale jinak konstatoval, že jsme na údržbu připraveni a budeme ji provádět podle potřeby. Příčinou komplikací je ale např. to, že smluvní partner Břežanská dopravní musí v případě kalamit nejdříve zasáhnout na státní silnice ve správě SÚS a pak teprve může jít na ty obecní. Navíc se jim rozbil traktor, což situaci ještě znesnadnilo. Naše obec proto vážně přemýšlí o zakoupení vlastního údržbového vozidla.
"Musel jsem se ozvat," zdůvodnil svůj příspěvek bývalý starosta Ing. Klíč. Já i ostatní přítomní jsme se však shodli na tom, že současný starosta K. Hala se ani slůvkem nezmínil o tom, že by staré vedení obce nic neudělalo. Podobně současný starosta odmítl kritiku bývalého starosty Ing. Čurdy, že "by se nemělo bránit podnikání v obci". Na to mu K. Hala opáčil, že "pokud má p. Vybíral zájem budovat v Božicích bioplynku, ať přijde na zastupitelstvo a tam vysvětlí svůj záměr!" Úplně mimo mísu pak bylo tvrzení Ing. Čurdy, že zprovoznění obecního sklepa, je prý jedinou možností, jak přilákat do obce turisty. "Co tady jiného máme?", dodal Ing. Čurda. Nejen já si myslím, že toho tady snad máme přeci jenom trochu víc na ukázání i na přilákání. Co říkáte?

                                                    Ladislav NevrklaBrzy po sedmé jsme se sešli v hostinci U kalicha, tedy správněji řečeno U Kudličků, dali jsme si pořádné pivo (Plzeň) a šli jsme spokojeně k domovu. Tak má vypadat správné zastupitelstvo, ne?
                                              Ladislav Nevrkla

4 komentáře:

 1. Nevím,ale jeden zaměstnanec je na podpoře a to může pracovat pro obec?Že by nová obecní pravidla?

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím,že se jedná o .... Obec asi na to má,že ... může platit
  i když dostává podporu a to se může? Co .....,ten je na tom taky
  dobře,když je zaměstnanec obce.To jsme to dopracovali.Je to samý kamarád a
  těm se přece musí pomáhat.To bývalo před tím řečí,ale co se děje teď to tu
  ještě nebylo.Co občané nikoho nezajímá a co cesty po kanalizaci?Štěstí,že
  zamrzlo o jednu starost míň.

  OdpovědětVymazat
 3. Proč jste vymazal jména?Občané se nesmí dovědět pravdu?Je to jak za totálu.

  OdpovědětVymazat
 4. Jak se podepíšete, v tom okamžiku zveřejním váš diskuzní příspěvek v plném znění. (lan)

  OdpovědětVymazat