středa 12. prosince 2012

Fotbal: Jak je to s členstvím ve FAČR?

Nekompromisně přistupuje vedení FAČR k nové centální registraci členů FAČR. Už probleskují zprávy, že z dosavadního počtu 700 000 členů jich aktuálně bude 250 000 - 300 000.
Nám to může být dočista jedno. Už v letošním roce jsme začali vyřizovat nové registrace a do 28.2. nebo 31.3.2013 určitě zvládneme i ty zbývající. Vypíchl bych dnes jenom některé zajímavosti, které se točí kolem věku, kolem peněz a kolem termínů. Jak taky v současném Česku jinak?
Na webu OFS je podrobný materiál, z něhož vybírám:
4. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 100,- Kč. Za mládež pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby roku narození 1995 a mladší.
5. Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 100,- Kč. Za seniory pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby roku narození 1943 a starší.
6. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 200,- Kč.

Zánik (zrušení) členství v závislosti na úhradě členských příspěvků


1. Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit za jednotlivce a nebo prostřednictvím hromadné platby (vygenerování VS na portálu členství), a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800, a to nejpozi do 28.2.2013.
2. V případě, že člen FAČR neuhradí členský příspěvek do 28.2.2013, bude vyzván k úhradě
 v termínu do 31. 3. 2013 – výzva prostřednictvím portálu členství (od 1.3.2013).
3. V termínu od 1.1.2013 do 31.3.2013 bude stávající člen do doby uhrazení členského íspěvku (šedivý).
4. Pokud člen příspěvek neuhradí do 31.3.2013, zaniká jeho členství ve FAČR a od

1.4.2013 bude z veřejné databáze vymazán. 


5. Osoby, kterým zaniklo členství dle bodu 4 budou v případě dalšího zájmu o členství ve FAČR muset podat novou přihlášku za člena FAČR dle tohoto metodického pokynu – „nový člen“.
                                   (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat