pátek 14. prosince 2012

Z historie: O odsunu na jižní Moravě

Na ČT 24 a v archivu ČT na webu http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400039/ je ke zhlédnutí nejnovější díl diskuzního pořadu Historie.cs nazvaný Jiní Sudeťáci. Trojici historiků - mezi nimi pracovník Masarykovy univerzity v Brně Martin Markel z Jaroslavic - se v něm zamýšlí nad okolnostmi odsunu německého obyvatelstva z jižních Čech a jižní Moravy.
Na příkladu Českých Velenic a Jaroslavic jsou zde uváděny konkrétní příklady osudů obyvatelstva českého a moravského pohraničí od roku 1920 až do současnosti. A některé momenty stojí určitě za hlubší analýzu a zamyšlení. Mě osobně zaujala např. informace, že po Mnichovské dohodě v říjnu 1938 a připojení Sudet k Říši nebyl ani tak velký tlak na odsun Čechů od sousedů a místních německých stran, ale tento tlak vyvíjeli vyšší úředníci NSDAP. A tak i třeba z Božic odešlo několik vlastenecky orientovaných rodin nebo dlouholetý radní Ladislav Janda. Taky třeba odešli čeští četníci z Českých Křídlovic (mám svědectví o panu Cyrilovi Votavovi), jiní Češi ale zůstali po celou okupaci.
Další nepřehlédnutou informací bylo vysvětlení tzv. divokého odsunu Němců v roce 1945. V pořadu bylo řečeno, že divoký odsun na jihozápadní a jižní Moravě (v oblasti Slavonicka, Vranovska a jihu Znojemska) byl vojensky organizovaný a do konce roku 1945 byla tak odsunuta polovina německy mluvícího obyvatelstva do Dolního Rakouska (za hranice). Většinou koňskými povozy. Tato část Rakouska byla v letech 1945 - 1955 pod okupační správou Sovětského svazu. Ani místní rakouské obyvatelstvo nepřijímalo tyto odsunuté Němce s nadšením. Proto se značná část odsunutých snažila dostat minimálně do Vídně či ještě dál, hlavně do Německa. V Rakousku totiž nebyla žádná výrazná pomoc odsunutým Němcům ani materiální, ani ekonomická a jejich osud nebyl proto jednoduchý. A to je jeden z důvodů, proč rakouský landsmandšaft byl takový ostřejší a radikálnější než třeba bavorský. Navíc: rakouští občané neměli být zařazeni do odsunu, jenže bylo pod práh vnímání českého obyvatelstva, aby rozlišovali mezi německým a rakouským Němcem. Dokonce tak byli proti logice odsunuti i přeživší Židé, pokud mluvili německy. U rakouských majetků v Česku však platil blokační paragraf, což ostatně známe i Božic.
Kdo pořad (v sobotu odpoledne reprízovaný) neviděl a má přístup na web, může se podívat na celý dokument. Je tam řada unikátních snímků (i natočených na filmový pás) z Jaroslavic, z Šanova nebo ze Znojma. Jak bylo řečeno i v pořadu: je to historie stále na obou stranách živá.

                                                                     Ladislav Nevrkla


Tento pomník najdete na hranicích za Jaroslavicemi (po cestě
kolem fotbalového hřiště a solárek
Najdete Božice a Č.Křídlovice?

Žádné komentáře:

Okomentovat