sobota 1. prosince 2012

Světlana 68: Co se aktuálně píše o odbojové skupině Světlana


Již delší dobu jsem se nevěnoval svému dlouhodobému seriálu o odbojové organizaci Světlana. Důvodů je řada, o tom nejzávažnějším (zatím) mlčím. I když popravdě řečeno jsem se s ním svěřil jednomu z badatelů někdy před dvěma roky a jelikož jsem vycítil, že jsem se dotkl hodně závažného problému, rozhodl jsem se (opět zatím) nespekulovat v tomto bodě a počkat s tím na hlubší studium. K tomu jsem se však dosud nedostal, a tak se moje aktuální bádání o Světlaně nijak kvalitativně neposunulo.

Přesto mi to s blížícím se koncem roku 2012 nedalo a podíval jsem se, co je v bádání a publikování kolem Světlany nového. Dnes bych se zmínil o dvou materiálech. Ten první je obsáhlejší, má parametry odborné práce, byť hned na úvod musím podotknout, že mě trošku zklamal. Ale o tom snad někdy jindy. Podstatné je uvést, kde se s ním můžete seznámit. Práci najdete na webu http://is.muni.cz/th/341711/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf a základní údaje jsou tyto: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav: Organizace Světlana. Studie o působení protikomunistické odbojové skupiny na Zlínsku v letech 1948 – 1952, (Bakalářská diplomová práce), autorka Michaela Lišková, vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. Brno 2011. Autorčino poděkování patří mj. panu Aleši Macháčovi za poskytnutí materiálu, za rady a ochotu. Sama autorka píše v závěru své práce: „Cílem této bakalářské práce byla snaha nejen nastínit problematiku třetího odboje na příkladu ilegální organizace Světlana, ale hlavně pokus dokázat, že tato organizace nevznikla na popud Státní bezpečnosti a její hlavní představitelé nebyli agenty provokatéry pracujícími pro StB. Velké množství pramenného materiálu týkající se činnosti organizace však neumožnilo této práci obsáhnout celou problematiku Světlany, natož se věnovat jednotlivým osudům jejích členů. Protikomunistická organizace Světlana je bezesporu velmi zajímavou etapou poválečných československých dějin, a proto si zaslouží vznik lepší, odbornější a hlavně serióznější publikace o její činnosti, než jsou díla pánů Šedivého a Pospíšila. Pevně doufám v to, že tato bakalářská práce alespoň malým krůčkem přispěje k jejímu vzniku.“ Já bych k tomu dodal: Vážená paní Lišková, máte bezpochyby pravdu, ale … Ani vaše práce se bohužel nevyvarovala některých zjednodušujících či jednostranných interpretací. Vám, panu doktoru Černému i p. Aleši Macháčovi přes tuto výhradu patří dík, že jste téma Světlany znovu otevřeli.
Když jsem totiž četl pasáž o Světlaně v nové (doplňkové) učebnici pro gymnázia, popř. 2.stupeň ZŠ nazvané Morava – dějiny země uprostřed Evropy, tak jsem zase jenom nevěřícně kroutil hlavou a říkal jsem si v duchu, že deformace a dezinformace o Světlaně pokračují i nadále. Na straně 311 je odstavec věnovaný Světlaně. Píše se v něm: „Vznik Světlany (podle dcery Staříka) inicioval mezi bývalými partyzány na Zlínsku dřívější partyzánský velitel Josef Vávra--Stařík v září 1948 (v té době ve Francii). Hlavním Staříkovým člověkem v Československu byl bývalý partyzán Antonín Slabík, který jeho jménem skupinu organizoval a instruoval. Záhy se objevilo podezření, že jde o síť vytvářenou StB, zejména poté, co došlo k  mohutnému zatýkání a  následným procesům. K  trestu smrti v  nich byli odsouzeni A. Jánošík, R. Lenhard, K. Zámečník a  mnoho dalších. Vávra-Stařík byl osobností těžko čitelnou pro všechny strany (německou, francouzskou, ale i československou), nakonec byl v roce 1949 unesen do ČSR, uvězněn, odsouzen a v roce 1953 popraven, rehabilitován byl v roce 1990.“ Učebnici najdete i ve formátu pdf na netu: http://www.gymnazium-integra.cz/fileadmin/user_upload/PROJEKTOVE_MATERIALY/Ucime_o_Morave/KA1_zmensena_Ucebnice_Morava_-_dejiny_zeme_uprostred_Evropy.pdf.
Takže suma sumárum: Budu se snažit, abych v roce 2013 přispěl svou troškou do mlýna v pátrání po historii Světlany a osudech lidí, kteří byli v souvislosti s ní těžce poznamenáni. Víc ani udělat nemůžu. Jak píše v bakalářské práci M. Lišková, Světlana stále čeká na seriozní odbornou práci.
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat