úterý 5. března 2013

Božice připravují 3. změnu územního plánu

Veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Božice doplněné odborným výkladem projektanta Ing. arch. Jaroslava Poláčka se uskuteční příští měsíc ve středu 10.4.2013 v 17:00 h v sále kulturního domu.
Kdo má zájem, může do návrhu nahlédnout v době od 5.3.2013 do 17.4.2013 kdykoliv v úředních hodinách na Obecním úřadě v Božicích nebo na odboru výstavby na MěÚ Znojmo. V elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webu http://gis.znojmo.cz v rubrice Územní plány. Zvolte "Seznam obcí" a klikněte na název příslušné obce.
Do 17.4.2013 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby i námitky s odůvodněním.
Více informací najdete na úřední tabuli obce Božice nebo dotazem u pana starosty Karla Haly.

                                                                                 (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat