sobota 16. března 2013

Na návštěvě: U přátel v Hrádku

Autor při křtu a paní Eva
Byl jsem velmi poctěn pozváním na křest nové publikace nazvané Hrádek za obzorem paměti. Konalo se v pátek 15.3.2013 v salonku kulturního domu v Hrádku na Znojemsku.
"Čas neúprosně běží a já si nedávno uvědomil, že v Hrádku žiji už téměř 20 let," přiznává v úvodním slově současný hrádecký starosta Ondřej Kubic. Právě on zaštítil a posvětil velkorysý projekt hostimského historika Marka Čermáka na sepsání této místopisné publikace. "Rok 1945 považuji za velký mezník v dějinách Hrádku. Byla by velká škoda, kdybychom nedokázali zachytit, alespoň částečně, život v Hrádku v období před novým osídlením, a o tom právě tato publikace vypráví," dodává v předmluvě pan starosta.
Hrádek měl jednu zajímavost: Po válce zde zůstalo několik desítek německých rodin (vesměs smíšených), z nichž pro nás asi nejznámější byli Škvorovi. Právě s jednou z jejich dcer paní Evou, jsem měl tu čest včera posedět. Stejně tak i s velkým hrádeckým "srdcařem" Jaroslavem Vavřínem. Přítomni byli i dva hrádečtí rodáci žijící zde do roku 1946 (vysídlení z Hrádku bylo provedeno 2.-4.5.1946). Tito lidé a mnoho dalších pomáhali autorovi se shromažďováním materiálů a informací. I díky tomu je kniha čtivá a zajímavá, přestože jejím výchozím podkladem je překlad knihy Von Erpuch bis Erdberg hrádeckého rodáka Franze Wilda už z roku 1964 a dodatky z let 1982 a 1988 a konečnou hranicí události z let 1945 a částečně 1946. Už z toho je patrné, že na takovouto publikaci by jednou měla navázat kniha druhá s hrádeckými dějinami od roku 1945 (brožurka Josefa Škvora z roku 1995 je v tomto směru jedním z možných podnětů).
Mě samozřejmě zajímají hlavně informace, které můžu využít pro "mapování" historie Božic a Křídlovic a na několik informací jsem narazil již při zběžném listování. Musím přiznat, že jsem byl jedním z recenzentů vznikající publikace a autor se o mém podílu též zmiňuje slovy: "Za jisté usměrnění vděčím i panu L.N., amatérskému badateli z Božic." Ano, jsem amatérský badatel, který v podstatě nesystematicky sbírá a popularizuje různé zajímavosti a události ze života Božic a okolí. A to od pravěku po včerejšek. Proto se někdo těší, kdy zase s něčím novým přijdu, a jiný se obává, jaké téma zase otevřu! Tak třeba v té hrádecké knize mě zaujala kapitolka nazvaná Příprava dříví. Je tak inspirativní, že se o víkendu chystám na vycházku po božických lesích a pak vám podám fotografickou zprávu.
Neformální a srdečné posezení se protáhlo na více než dvě hodiny. S panem starostou Kubicem, panem místostarostou Stavinohou, jedním mladým šikovným zastupitelem, budoucí hrádeckou kronikářkou, již výše zmíněnými hosty a autorem Markem Čermákem to stálo za to. Měli bychom se na platformě vedení obcí a zájemců o místopis (historie a příroda) scházet pravidelně a častěji. A hlavně pro začátek: měli bychom se vůbec sejít! Pokusím se s touto myšlenkou oslovit našeho starostu Karla Halu, který má pro tyto záležitosti pochopení. Jak jsem zjistil včera, v Hrádku bychom určitě partnery našli. Jako "třetího do mariáše" bych si představoval zástupce Jaroslavic. A protože při "pauzíráku" jsou potřeba čtyři, tak tím čtvrtým (nikoliv významem) by měl být Šanov. Prostě Jaroslavice, Hrádek, Božice a Šanov mají k sobě nějakým způsobem blízko a stojí za to nad takovým spojenectvím zapřemýšlet. Panu starostovi svůj plán vysvětlím podrobněji a klidně se ujmu role moderátora takového setkání. Pokud tedy od našich radních dostanu důvěru.
Rád bych ještě připomněl slova jednoho z účastníků včerejšího křtu Stefana Mühlberga (*1941): "Pokud někteří z mých krajanů s mojí aktivitou nesouhlasí a připomínají "ti nás přece vyhnali a všechno nám sebrali", mohu jim namítnout, že dnešní obyvatelé Hrádku mají právě tak málo společného s tehdejšími událostmi jako naše generace s nacismem. Abychom udrželi vlak společné Evropy pod kontrolou, měli bychom především usilovat o porozumění mezi národy - brát na vědomí, co je dáno, pečovat o současné vztahy a budovat nové. My Hrádečané jsme na dobré cestě." My, občané Božic, určitě taky.
Publikaci si můžete koupit na Obecním úřadě v Hrádku.

                   Ladislav Nevrkla

J.Vavřín, hrádečtí krajané, stojící M. Čermák


Titulní list s věnováním autora a keramický hrnek s hrádeckými motivyŽádné komentáře:

Okomentovat