úterý 5. března 2013

Pomáháme opuštěným psům a kočkám

Tvůrci sbírky: Vedoucí aktivizace Markéta Kalinová DiS.
a Renata Konečná, pan ředitel Ing.Jaromír  Leisser, 
za útulek Hana Kolesová a Lenka Runkasová

V měsíci únoru Útulek Přímětice, Spolek na ochranu týraných a opuštěných zvířat ve spolupráci s Domovem důchodců a ZŠ  uskutečnili třítýdenní sbírku v obci Božice.
Dobrovolným příspěvkem vedle drobných  finančních  prostředků byly zejména potřebné granule, konzervy a teplé deky. ,,Tyto dary přicházejí v pravý čas. Jsme závislí na pomoci druhých a jejich solidaritě, která našim  psům a kočkám pomáhá přečkat v útulku  krutou zimu ,, uvedla paní Lenka Runkasová vedoucí spolku provozující útulek. Do kasiček na sběrných místech v Domově důchodců  a na Základní škole se dobrovolně přispívalo a částka dosáhla až 3 440,- Kč. ,,Byl jsem mile překvapen štědrostí obyvatel  našeho domova, je to naše první solidární akce a věříme, že příští rok bude další a opět úspěšná. Děkujeme za spolupráci i základní škole, kde byla snaha zapojit do věcné sbírky děti a podporovat tak jejich solidaritu," konstatuje pan ředitel Ing. Jaromír Leisser za Domov důchodců Božice.
Naši klienti mají kladný vztah zejména ke psům. Každý měsíc navštěvuje náš domov sdružení Piafa Vyškov. Se svými speciálně vycvičenými čtyřnohými kamarády Kessie, Jasmínkou, Hessy a Lotynkou provádí Canisterapii. Je to způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví našich klientů známá také jako léčba lidské duše psí láskou.                                                                                                                                                                                     
                                                                            Maky 

Žádné komentáře:

Okomentovat