pátek 13. září 2013

18. ZO: Jak může vypadat obecní zakázka

Podle programu se zdálo, že jednání zastupitelů půjde jako po másle a neobjeví se nic kontroverzního. Ale i u těchto zasedání, kde je dán rámcový program, jsou body různé a diskuze a najednou už se z rutinního projednávání a hlasování stává důležitá sonda do života obce.
Chyběla skoro třetina zastupitelů (nikdo je neomlouval?) a do programu se doplňovaly dva velmi zajímavé (a později diskutované) body.
Zprávy výborů finančního a kontrolního měly dva za pozornost stojící momenty. Jednak budou pokračovat kontroly finančního výboru v bazénu Relax (přednesla A. Hříbková) a jednak bylo upozorněno na dluhy některých nájemníků až ve výši 50 000 Kč (ze zprávy R. Barákové). Ve zprávách ze zasedání rady obce upozornil starosta na postup při zřizování separace a sběru bioodpadu (zařízení na štěpkování za 400 000 Kč bylo již dodáno, vozidlo by mělo být do konce roku), vysvětlil, jak se bude postupovat s prodejem stavebních míst za školou (od Kunových směrem na jih) a informoval havarijním stavu střechy a hromosvodů na smuteční síni spojených s odstraňováním závad. Pokračuje budování chodníků a minimálně by letos měl být dokončen ten kolem Tarabovy zahrady. Připomněl, že se minulý týden v obci opět objevilo sprejování a dodal, že případ byl opět předán k šetření Policii. Nejvíc nás ovšem zaujala zpráva o budování komunikace k 6 rodinným domkům v ulici Nad Hřištěm. Vysoutěžená cena (něco přes 1.386 000 Kč) představuje 51% položkového rozpočtu! Ještě důležitější a zasluhující významnou pochvalu je ale přístup a způsob práce vítězné firmy. Práce byly provedeny rychle, kvalitně, s maximálním nasazením a již jsou dokončené. Úsek, který nebyl součástí projektu, bude upraven vlastními silami. "Mohu tuto firmu jenom doporučit!" konstatoval ve své zprávě starosta Karel Hala. Určitě vás zajímá, o jakou firmu se jedná: tak tedy jsou to Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Karel Hala se také vyjádřil k podané petici proti provozu velkých strojů po nové komunikaci ke hřbitovu (tento problém se bude ještě dále projednávat) a k medializaci problému s pozastavenou platbou za kanalizaci. "Podle mých informací by platby měly být opět spuštěny," uzavřel tento blok informací starosta.
Pak již následovalo projednávání jednotlivých bodů programu: dovybavení 4 mladých hasičů, kteří přecházejí od dorostu k zásahové jednotce, věcné břemeno pro Telefóniku O2, prodeje pozemků (dva stavební za školou, dva dokupy k přídomovním zahradám a 4 plochy kolem sklepů). Vše bylo schváleno bez výhrad, ale po zodpovězení doplňujících otázek, hlavně týkající se podmínek koupě stavebních parcel nebo koupě pozemků kolem sklepů rodinným příslušníkem. Ve finální fázi je zpracování projektu kruhového objezdu a chodníku k nádraží. Po urgenci občanů bylo schváleno upravení značení u autobusové zastávky u sýpky - bude zde z obou stran zákaz vjezdu motorových vozidel vyjma autobusů. Místostarosta obce Jiří Čada byl pověřen zpracováním návrhu vyhlášky zakazující podomní prodej v  naší obci. Poslední bod programu se týkal úvahy o vystoupení obce Božice z MAS Znojemské vinařství a vstupu do nově se zakládající MAS Hrušovansko. Toto téma bylo hojně rozebíráno i v diskuzi a vrátím se k němu v samostatném článku.
Vzrušená diskuze byla rovněž kolem petice požadující zákaz vjezdu těžkotonážních vozidel do ulice Ke Hřbitovu. Bylo upozorněno na to, že se nedá používat obecní cesta od Donáta na panelku za hřbitovem, především kvůli špatné průjezdnosti a podmáčenému terénu od závlah. Tuto problematiku uzavřel starosta slovy: "Jsme povinni to řešit!" Takže problém průjezdu nadměrných vozidel včetně znečišťování silnic a problém následného úklidu se bude dále řešit a já budu tento vývoj určitě pozorně sledovat, byť osobně se nás dotýká hlavně znečišťování vozovky v ulici Na Rafandě. K tomu ostatnímu nechám mluvit a jednat odpovědné činitele, tj. všechny zastupitele obce. Není to totiž podle mého názoru pouze věcí starosty či místostarosty. Tady je třeba komplexní přístup, podání návrhů na řešení, podpora realizace nějakých opatření a hlavně sledování dodržování přijatých usnesení. Abychom se schovávali jeden za druhého, zdůvodňovali, proč to nejde a čekali, že "problém sám vyhnije", to asi by nebyla ta správná cesta.
Kontroverzním tématem se stal poslední příspěvek do diskuze. Dá se říct, že jde o "hozenou rukavici" směrem ke Kolonii. Námět na diskuzi zní: Lze rozdělit parcelu Jiráskova domu na sál a byt a byt poté prodat nájemníkům? "Projednáme to," říká zástupce občanů Kolonie, "Je to historický majetek občanů Kolonie, nemělo by to být proti jejich vůli," konstatoval jeden ze zastupitelů. Takže budeme čekat, kam bude diskuze na toto téma nasměrovaná ...
                    Ladislav Nevrkla
Nová komunikace v ulici Nad Hřištěm je dílem firmy Závlahy
Dyjákovice, spol. s r.o.
Nová ulice Nad Hřištěm s novým povrchem u Holasových
(vlevo točna), aby se nemuselo kolem Míčovy zahrady
Pohled ze silnice Hrádek - Božice mezi Holasovým a Míčovou
zahradou

Při vjezdu do obce bude
po schválení vyhlášky
umístěna dodatková tabulka
V obci platí zákaz podomního
 prodeje
Žádné komentáře:

Okomentovat