sobota 7. září 2013

Žijí mezi námi: Dobrovolní dárci krve

Nejpříjemnější starostův
relax - páteční volejbal
Dobrovolné dárcovství krve má v naší zemi velmi dlouhou tradici a je velice záslužné, že přetrvává i v dnešní době. I v Božicích najdeme celou řadu dárců, kteří za svou humanitární činnost obdrželi morální ocenění v podobě Janského plaket (bronzová, stříbrná, zlatá).
Nyní budou shodou okolností oceněni dva nejvyšší představitelé božické místní správy. Starosta Karel Hala obdrží za 40 odběrů zlatou medaili MUDr. Jana Janského a místostarosta Jiří Čada převezme stříbrnou plaketu za 20 odběrů. Kdy přesně převezmou oba naši spoluobčané toto ocenění zjistím dodatečně.
Nevím, jestli je v Božicích někde podchyceno, kolik dárců bylo i v minulosti oceněno, sám jich řadu znám, jelikož jsem dříve taky patřil mezi ně, ale nějak si nejsem vědom, že bychom o tom měli nějaký přehled.
V dnešní době je kromě dobrovolného dárcovství rozšířené i dárcovství za finanční odměnu. To se však do čestného dárcovství nezapočítává. Hojně je rozšířené i dárcovství krevní plazmy (je možné až 12 odběrů za rok) a tak postupně přibývá rekordmanů v odběrech i držitelů zlatých křížů. Jak však vám řekne každý dobrovolný dárce, o rekordech to není. Rozhodující je zdraví.
Blahopřejeme Karlovi i Jirkovi a jsme hrdí, že žijí mezi námi.

P.S. Jako první publikoval tyto informace týdeník 5plus2.

         Ladislav Nevrkla

Jiří Čada pomáhá božickému
fotbalu


Žádné komentáře:

Okomentovat