neděle 8. září 2013

Božické ochotnické divadlo aneb Jak šel čas

Nebude to klasická reportáž o historii božického divadla, ale spíše nahodile obrázky a připomínky. Nemám ucelenou sbírku, a to ani písemných podkladů, ani fotografií. Věřím, že možná tímto způsobem dáme dohromady tolik zajímavých materiálů, že se z nich nakonec podaří sestavit něco jako malou publikaci o historii božického ochotnického divadla.
Dvě fotografie, které dnes publikujeme, jsou takovou vstupní brankou, byť se vážou k pozdnější éře divadelního souboru, a to k roku 1957. Přitom víme, že dramatický odbor Svazu československé mládeže byl vytvořen už v říjnu 1945 a bylo pro něj vybudováno jeviště v hostinci U Ryznarů, tj. dole u parčíku u Petrášových. Hrálo se občas i v sále Jiráskova domu na Kolonii. Vůdčí osobností křídlovického a později celého božického divadelnictví se stal Karel Papoušek.
Na snímcích z roku 1957 nás určitě zaujmou tehdy mladí i starší divadelníci, do nichž bychom to možná ani neřekli, že se taky proháněli na prknech, která znamenají svět. Padesátá a ještě šedesátá léta byla zlatou érou amatérského divadla. S mohutným nástupem a rozšířením televizního vysílání a taky ve spojení s rozšiřujícím se dojížděním za prací šlo ochotnické divadlo pomalu do kytek. Byl problém se uvolnit na nácviky, byl problém sehnat lidi. V Božicích po mohutné vlně, která neměla v okolí pomalu obdoby, následoval v roce 1960 strmý pád a definitivní zánik divadelnictví. Nenašel se totiž nikdo, kdo by po nemocném Karlu Papouškovi jeho štafetu převzal. Škoda.

Texty ke snímkům:
Titulní fotografie: Hra Zelená princezna, r. 1957herci: Ludmila Bernatová, Magda Waasová, Marie Egnerová, Eva Nováková, František Sedláček, Vlasta Krátká.  

Fotografie za textem: hra Zelená princezna, r. 1957, herci, horní řada: učitelka 
Milena Laubová, Oldřich Vrána, Jaroslav Škrabal, Karel Zástěra, Viktor 
Sedlák, Antonín Mahel, Ladislav Streit, Alois Dvořák, Zdeněk Hnízdil, František Sedláček, učitel Jaroslav Čtvrtníček, 
řada níže: Marie Egnerová, Eva Nováková, Magda Waasová, Ludmila Bernatová, Jana 
Mišunová, Zdena Černošková, Vlasta Krátká, Milan Egner, učitelka Ludmila Baštářová, nejspodnější řada: František Benc, ??????, František Viceník, Emil Šíma, ředitel školy 
Čestmír Černošek a učitel Karel Papoušek. 

Opět hra Zelená princeznaherci, zleva: Jaroslav Škrabal, Zdeněk Hnízdil, Antonín Mahel, Alois Dvořák, Karel Zástěra, Ladislav Streit, Ludmila Bernatová, Vlasta Krátka, Eva Nováková, Marie Egnerová. Magda Waasová, Oldřich Vrána, Jana Mišunová, Zdena Černošková.

Úkol pro pamětníky: Kdo poznal herce, který je na  fotografii druhý ve spodní řadě (v podřepu) mezi Františkem Bencem a Františkem Viceníkem?
                            Zpracoval: Ladislav Nevrkla

4 komentáře:

 1. Pokud byste měl zájem, moje sestra má také nějaké foto z této doby, kdy také sama v tomto ochotnickém divadle účinkovala. Poslala bych kopie těchto foto, ale nevím na jakou adresu.miš.

  OdpovědětVymazat
 2. Samozřejmě, že má zájem. Pošlete mi prosím kopie na adresu: probozice@centrum.cz (lan)

  OdpovědětVymazat
 3. Dle vyjádření jednoho "herce" ve spodní řadě :-), by to prý měl být František Juřena.MB

  OdpovědětVymazat
 4. Ano souhlasím, je to František Juřena. (me)

  OdpovědětVymazat