úterý 27. prosince 2016

Na pultech jsou prosincové Noviny Niva a školní časopis Salát

Ještě v čase adventním se na pultech některých božických obchodů objevila poslední letošní čísla Novin Niva a školního časopisu Salát. V obou tiskovinách najdeme leccos zajímavého. Na to, co v nich zaujalo mě, teď upozorním v několika řádcích.


U Novin Niva je patrná viditelná změna hned na obálce. Dlužno dodat, že se jedná o výraznou změnu k lepšímu. Nová tiskárna WEGA Znojmo odvedla velmi dobrou grafickou i tiskařskou práci a z mého pohledu je tam pouze jediná chybička: Názvy obcí by měly být trošku výrazněji odlišeny od názvů jednotlivých příspěvků. Buď jiným typem písma nebo nějakou grafikou nebo třeba označením "ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE .........".

V obsahu nechybí nic podstatného, všem obcím je věnováno tolik prostoru, kolik samy dodaly příspěvků a je zastoupeno zpravodajství jak z Mikroregionu Hrušovansko, tak z MAS Hrušovansko.

Mě osobně zaujal nejvíc článek Aktivity na podporu návratu dropa velkého na Božicko od Václava Zámečníka z pražské Agentury ochrany přírody a krajiny. Autor v příspěvku shrnul dosavadní zkušenosti se záchranným programem zaměřeným na zajištění vhodných podmínek pro návrat dropa na jeho původní hnízdiště na polích a travních porostech mezi obcemi Hodonice, Hrádek, Velký Karlov, Božice a Lechovice.
Jedná se o celý soubor opatření, mezi nimiž mají rozhodující úlohu zmenšení výměr polí, navýšení zastoupení vojtěšky, podpora úhorů, extenzivní udržování travních porostů, podzimní výsev řepky a kapusty a omezení pěstování kukuřice. Podporou rozčlenění krajiny polními cestami mezi poli a loukami a omezení nevhodných rušivých aktivit.
První společnou akcí záchranného programu byl seminář 26.10.2016 pořádaný v božickém kině Marta. Navazující akcí byly individuální návštěvy největších zemědělských podniků, které hospodaří v oblastech historického výskytu dropa velkého.
Pro zemědělce pak byla připravena exkurze do Rakouska. Té se bohužel zúčastnili pouze zástupci tří zemědělských podnikatelů, mezi nimiž nechyběl božický Ing. Marek Klíč. Během exkurze pozorovali účastníci 52 dropů velkých a místní rakouští zemědělci podali informace, jak využívají dotační program na záchranu impozantního stepního ptáka dropa velkého v našich krajinách.

K tomuto tématu bych dodal, že ohlas v Božicích na návrat dropa velkého je překvapivě pouze velice vlažný. Hlavně od ochránců přírody, myslivců a zemědělců bych očekával daleko výraznější zájem a aktivity směřující k zapojení se do záchranného programu a využívání příslušných dotací. Jinak se pořád budeme závistivě koukat směrem na jih a náš skutek utek.

                                                  (lan)

Noviny Niva v novém kabátě z tiskárny WEGA Znojmo s barevnou obálkou:
Noviny Niva ve starém kabátě z tiskárny Sládek Znojmo s barevnou obálkou:


Celobarevný školní časopis SALÁT z tiskárny BoBeCo s.r.o. zastoupené Bohuslavem Bernardem:


ˇ
Celobarevný Božický zpravodaj z tiskárny BoBeCo s.r.o. zastoupené Bohuslavem Bernardem:

Žádné komentáře:

Okomentovat