pátek 30. prosince 2016

Na zastupitelstvo chodíme

I když se to některým čtenářům nebude zdát pravdivé, myslím, že současná radnice může být s účastí občanů na zasedáních obecního zastupitelstva spokojená. Kdybychom se totiž podívali do jiných obcí, zjistili bychom, že to v procentuálním přepočtu na počet obyvatel není ve valné většině z nich žádná sláva.


Zasedání zastupitelstva se v naší obci konají 6x do roka a jedná se o pracovní zasedání členů zastupitelstva. Těch volíme v Božicích patnáct a jejich účast je vysoká, řekl bych téměř 90%. Občanů, kteří si tato jednání chodí poslechnout, bývá tak kolem patnácti. Z toho jasně plyne, že v anketě hlasovali, jak ti co chodí, tak i ti, kterým tento druh veřejné prezentace nechybí. Neznamená to  ale, že se o věci obecně veřejné nezajímají. Využívají všech informačních zdrojů, které jim v Božicích nabízíme, aby se ke všem podstatným informacím dostali. A to je myslím naprosto v pořádku.
Samotné zasedání trpí zatím stále neduhem slyšitelnosti a srozumitelnosti. I když se zasedání přesunulo z velkého sálu do jídelny, stále  tam chybí kvalitní akustika a ozvučení. A nějaké drobné technické problémy budou, pevně věřím, odstraněny v roce 2017.
O tom, že je stále o čem jednat, nás přesvědčilo několik letošních zasedání.

Závěrem tedy shrnutí, které vyplynulo z ankety: skoro 60% občanů obce na zasedání zastupitelstva nechodí, v reálu je to možná ještě o něco víc. Mezi těmi, co hlasovali, že chodí pravidelně, budou jak zastupitelé, tak někteří občané. A pak je tady skupina občanů, kteří na zasedání zajdou příležitostně. Třeba když se projednává nějaká jejich žádost nebo věc, která se jich týká nebo je zajímá. Jak jsem uvedl už v úvodu, je to tak dobře. Dokonce bych se odvážil tvrdit, že v Božicích se lidi o věci veřejné zajímají nadprůměrně.

P.S. Pro příští rok bohužel nejsou zasedání ZO uvedena v kalendáři Božic 2017, takže ti, které to zajímá, si termíny musí hlídat sami a sledovat úřední desku, hlášení rozhlasu nebo plakátovací plochy.

                        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat