pátek 2. června 2017

Aktuality z okresního fotbalu

Blíží se závěr letošního ročníku okresních fotbalových soutěží. Soutěže končí v neděli 18.6.2017 a do 20.6.2017  se musí týmy přihlásit do nového ročníku soutěží OFS Znojmo. A jak je to se sestupy a postupy?


Dotaz na sestupy a postupy – množí se dotazy ohledně sestupů a postupů v soutěžích, odpověď bude známa až po odevzdání přihlášek do soutěží, tedy 20. 6. 2017.
STK sděluje, že losovací aktiv proběhne v pátek dne 30. 6. 2017 v restauraci U Polehňů ve Znojmě- Příměticích. Prezentace účastníků v 16,30 hod.
Soutěže 2017/2018: VV schvaluje opakované střídání ve IV. třídách mužů a v kategorii dorostu pro SR 2017/2018 – bude zavedeno do Rozpisu soutěží – opakované střídání se bude řídit výkladem v Pravidlech fotbalu VV se zabýval návrhem KM k soutěžím v kategorii mladších žáků a zadává KM přepracovat tento návrh včetně pravidel a zpětné vazby od oddílů VV schvaluje sdružený start družstev v soutěžích mládeže a dorostu pro soutěžní ročník 2017/2018 – sekretář zajistí odeslání potřebných dokumentů oddílům.
Logo OFS Znojmo – sekretář předložil VV návrh loga OFS Znojmo od grafické společnosti, VV návrh připomínkoval, sekretář zajistí změnu v logu.

Něco málo z disciplinárky:
Kočí Albín, Football Club Bohutice,z.s, Znojemské pivo III. třída skupina B: v 80´ zápasu Šanov - Bohutice obdržel ČK za HNCH kopnutí do soupeře v přerušené hře. Soupeř utkání dohrál.
 Za což se  ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání.
Lössl David, TJ Sokol Šanov, z.s.je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující, urážlivé nebo
ponižující chování vůči delegovaným osobám, když: o poločasové přestávce byl vykázán z lavičky
náhradníků pro opakovanou kritiku výkonu rozhodčího s hanlivými a urážlivými výrazy; posléze i opakovaně vyhrožováno za což se ukládá trest zákaz výkonu funkce a pobytu na hráčské lavičce
ve všech funkcích na 8 soutěžních utkání nepodmíněně a peněžitá pokuta ve výši 1.500,­Kč PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ OFS ZNOJMO 2017/2018

Na Úřední desce byly vyvěšeny přihlášky do soutěží OFS Znojmo pro soutěžní ročník 2017/2018. Termín odevzdání přihlášek je 20. 6. 2017 na OFS Znojmo. Stejné datum platí i pro dokumenty sdružených družstev, které jsou na Úřední desce vyvěšeny. Veškeré dokumenty je možné v originále, nebo naskenované zasílat poštou na adresu OFS Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02, zasílat na email ofs.znojmo@tiscali.cz, popřípadě odevzdat na OFS osobně. 

METODICKÝ POKYN LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ FAČR 2/2017

Účelem tohoto metodického pokynu je upozornit členy FAČR, především pak členské kluby, na postupy spojené s některými druhy přestupů bez souhlasu mateřského klubu, konkrétně na ty, jež nemají přesah do profesionálního fotbalu, resp. kde nijak nefiguruje profesionální smlouva. Jde tedy o postupy spojené s: a) tzv. volným přestupním termínem od 1. 6. do 20. 6.; b) přestupem hráče, který nemá uplatnění v mateřském klubu=omezovaní hráči; c) přestupem hráče po uplynutí 12 měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání; d) tzv. školním přestupem dorostence. Současně je možné upozornit na již existující metodický pokyn č. 5/2016 týkající se stanoveného odstupného z loňska.

Žádné komentáře:

Okomentovat