úterý 6. června 2017

V Božicích vyvěsíme vlajku Moravy

Vyvěsíme vlajku Moravy
Již pošesté vyvěsíme na státní svátek Cyrila a Metoděje dne 5.7.2017 před božickou radnicí vlajku Moravy. Osobně tuto iniciativu vnímám v duchu hesla velké osobnosti našich dějin Františka Palackého: Jsem Čech rodu moravského!


Z území historické Moravy náš rod pochází (z Dačicka) a na jižní a východní Moravě dnes žije. Má to tak i většina z vás. Tím, že se hlásíme k místům, která jsou s námi spojená, jenom získáváme. Získáváme pevnou půdu pod nohama v tom dnešním rozbouřeném světě. Žijeme na historickém území Moravy, ať už pocházíme z jakéhokoliv koutu. Právě pojem "Morava" by nás měl spojovat a dodávat nám síly a optimismus. Nemáme se za co stydět, naopak: buďme hrdými Moravany, bez toho, že o tom budeme každý den mluvit. Minimálně jednou za rok bychom si to však připomenout mohli.

                              (lan)

Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“

 
Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Od roku 2010 úspěšně oslovujeme před­stavitele samospráv (nejen) na Moravě, aby ve státní svátek 5. července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto­děje, nebo v jiný významný moravský den, vyvěsili na radnici (faře či jiné úřední budově) moravskou vlajku. Iniciativu doprovází výzva ke zpřístupnění místních pamětihodností. Velký ohlas má také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

Žádné komentáře:

Okomentovat