pondělí 12. června 2017

Na mackovické křižovatce zatím aspoň navýšení bezpečnosti

Chytrý sema-
for by pomohl
Řešením průsečné křižovatky silnice I/53 se silnicí II/397 se budou v nejbližším období zabývat zainteresované orgány v čele s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s cílem projednat a najít jakékoliv opatření vedoucí k okamžitému navýšení bezpečnosti silničního provozu, například umístěním dopravního bezpečnostního zařízení.


To je jedna z podstatných částí odpovědi hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka (ANO 2011) na můj dopis z 24.4.2017 ohledně kritické situace na výše uvedené předmětné křižovatce. Postoj pana hejtmana Šimka (ANO 2011) mě velmi příjemně překvapil a chci věřit tomu, že sám nepustí tuto causu ze zřetele stejně jako krajský radní Jan Grois (ČSSD) ze Znojma, který mi též na můj dopis zaslal odpověď.

Moje aktuální sdílení událostí je proto takovéto: V praxi to znamená, že by se zde mohl objevit  nějaký bezpečnostní prvek třeba zpomalovací semafor neboli chytrý semafor, což je zařízení velmi vhodné zrovna pro tuto křižovatku. Neznám všechny technické parametry, ale jsem přesvědčen, že nasazení a realizace zrovna tohoto dopravně bezpečnostního zařízení by této křižovatce velmi pomohlo do doby, než bude realizován zamýšlený plán, který spočívá ve vybudování mimoúrovňové křižovatky, jak mi ve svém stanovisku popsal pan hejtman Šimek.

Stávající stav silnice I/53 Znojmo-Pohořelice vykazuje několik závad. Jedná se zejména o nevyhovující rozhledové poměry na křižovatkách, nehomogenní šířkové uspořádání silnice, pohyb zemědělské techniky, chybějící levé odbočení u křižovatek. Právě z těchto důvodů probíhá ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR intenzivní příprava modernizace této silnice v celém úseku. Tato modernizace zajistí nejenom mimoúrovňová napojení stávajících křižovatek, ale vyloučí i kolizní přímé napojení na okolní pozemky polností. A těch je v tomto úseku taky hodně.

Celá řešená trasa "I/53 Znojmo - Pohořelice se skládá z 5 samostatných dílčích úseků:
* Výstavba prvního úseku v současnosti již probíhá. Je to realizace "obchvatu Lechovic".
* Dalším řešeným úsekem, u něhož se předpokládá zahájení stavby na podzim roku 2019 je stavba "I/38 Znojmo - Lechovice".
* Zbývající tři úseky - stavby "I/53 Lechovice - Miroslav", "I/53 Miroslav - Branišovice" a "I/53 Branišovice - Pohořelice" - jsou v současné době v rukách dopravních inženýrů. Probíhá zde inženýrská činnost k získání rozhodnutí o umístění stavby. Ještě v letošním roce 2017 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a započne majetkoprávní příprava.

* Předmětná průsečná křižovatka silnic I/53 a II/397 je součástí stavby "I/53 Lechovice - Miroslav". Tato křižovatka je v projektové dokumentaci řešena mimoúrovňově a zahájení její realizace se předpokládá v jarních měsících roku 2020.

Pan hejtman Šimek (ANO 2011) se též vyjádřil k mému návrhu na umístění levého odbočovacího pruhu na této průsečné křižovatce. Podal mi vysvětlení, jaké úkony by bylo v tomto případě třeba činit i jejich časové vymezení a z tohoto stanoviska vyplývá, že bychom se též dostali do zhruba stejného časového realizačního termínu, tj. minimálně 2 let. Je proto na zvážení, zda připravovat provizorní stavební úpravu (levé odbočovací pruhy), když její praktická realizace by byla následně novým mimoúrovňovým řešením zmařena a tudíž by to byly nehospodárně vynaložené finanční prostředky.

Nás samozřejmě nejvíc zajímá, co se na této křižovatce bude dít teď a v nejbližším období. Je pravdou, že zde přibyly dopravní značky, od Znojma je už nějaký čas před horizontem u Mackovic snížená rychlost, no a taky je snad poznat na chování řidičů, kteří zde projíždějí častěji, určitá změna v chování. Přeci jenom smrtelné nehody nenechávají nikoho netečným a chladným.

Taky Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje na celém úseku silnice I/53 Znojmo - Pohořelice dočasná řešení ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Sem třeba patří již dokončená stavba okružní křižovatky u Dobšic (z roku 2016). Ta samozřejmě hodně pomohla bezpečnějšímu průjezdu kdysi velmi nebezpečné křižovatky, i když i tato okružní křižovatka bude za několik let nahrazena mimoúrovňovým napojením na stavbu "I/38 Znojmo - obchvat III". příprava a realizace tohoto úseku obchvatu města Znojma si však vyžádá mnohem delší časový úsek a realizace dotčené stavby se předpokládá až v roce 2022.

Takže sečteno a podtrženo: Věřím slovům hejtmana JmK dr. Šimka (ANO 2011) a věřím, že se jako řidič dožiji jarních měsíců roku 2020, kdy bude zahájena stavba mimoúrovňového řešení průsečné křižovatky u Mackovic.  

V této souvislosti se mi neustále vnucuje myšlenka, jestli někdo již dříve nemohl pro řešení nebezpečné průsečné křižovatky u Mackovic něco udělat? Ale žádnému z politiků za Znojemsko či Krumlovsko se v tomto směru nepodařilo nic.

                Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat