neděle 3. září 2017

Když Božice (a Křídlovice) byly Neuweidenbach

Božické nádraží 1939 - 1945
Od svého založení někdy na přelomu 12. a 13. století šly dějiny Božic a Křídlovic samostatně vedle sebe, ale vždycky v těsné blízkosti. Starší budou pravděpodobně Křídlovice a proto i tam byl vysvěcen 25.4.1225 farní kostel sv. Petra a Pavla. Byl společný pro obě obce a ještě pro čtyři další okolní, dnes již dávno zaniklé (Petrovice, Raklinice, Křížkovice a Držkrajovice). Všechno však je někdy poprvé a takové bylo i spojení obou obcí do jedné. Stalo se tak 30.10.1938.


Jak moc to bylo dobrovolné, nevím. Řekl bych, že moc ne. Bylo to necelé tři týdny po okupaci českého pohraničí a jeho připojení k Německé říši, jak jsem na tomto blogu uváděl nedávno. Radnice křídlovická měla sídlo tam, kde pak bylo do roku 1980 staré MNV Božice, božická radnice sídlila v Panském domě (dnešním zdravotním středisku). Už 22.10.1938 došlo ke změně názvu obce Křídlovice z České Křídlovice na Velké Křídlovice (na rozdíl od Malých Křídlovic, což jsou dnešní Křídlůvky).
Dne 1.4.1939 byly Božice a Křídlovice nařízením Zemské rady ve Znojmě sloučeny v jednu obec pod názvem Neuweidenbach. Název původně navrhla tehdejší božická učitelka Otilie Breinerová jako "Weidenbach". Protože však v Německu existovalo pod tímto názvem hodně obcí a měst, byl název upraven na "Neuweidenbach", což bychom volně mohli přeložit jako Nová ves u potoka s vrbami (vrbáčím). Úplně od věci to nebylo, neboť obě původní obce ležely (i se svými osadami Mlýnské Domky a Kolonie u Hoja Dvora) kolem říčky Jevišovky, na jejichž březích rostlo hodně vrb a známý i po válce je třeba pomístní název Valentovo vrbáčí. A taky třeba, když se v polovině 90. let hledal název pro dobrovolný spolek obcí, navrhl tehdejší božický starosta Zdeněk Čurda název Niva, podle typického společného znaku pro většinu sdružených obcí "údolní niva Jevišovky". Jevišovka a její okolí hrají v dějinách naší obce stále významnou úlohu.
Aby se lépe orientovali občané i úřady, byl zaveden název Neuweidenbach-Ost pro bývalé Božice a Neuweidenbach-West pro Křídlovice. Najdeme to třeba i na různých dokumentech a razítkách válečné doby. Jedno je však třeba dodat: Ani němečtí občané Božic si na nový název nezvykli a nadále v běžném styku používali názvy Božice (Possitz) a Křídlovice (Grillowitz).
Obecní úřad v Křídlovicích byl zrušen, sídlo (kanceláře) pro sloučenou obec Neuweidenbach byly ale v Křídlovicích v bývalém sídle Obecního úřadu České (Velké) Křídlovice a pozdějšího MNV České Křídlovice a budoucího MNV Božice, protože to bylo uprostřed sloučené obce. Dosavadní křídlovický starosta byl ustanoven jako komisař místního zastupitelstva
Porážkou nacistického Německa v květnu 1945 zmizel i název Neuweidenbach, obnovily se názvy Božice a České Křídlovice a do 31.12.1945 zůstaly obce sloučené jako Božice . V čele obce stál správce obce (9.5. - 24.5.1945 Ladislav Smrček), poté správní komisař (24.5. - 20.10.1945 Alois Vybíral, 20.10.- 31.12.1945 Frdinand Mathes). Správa obce a především obtíže s osídlováním vedly k rozhodnutí obce k 1.1.1946 opět rozdělit.
Od 1.1.1946 pak vznikly opět dvě samostatné obce Božice (se sídlem v Panském domě - dnešním zdravotním středisku) a České Křídlovice (se sídlem naproti klášteru - bývalé MNV). Vývoj Božic a Českých Křídlovic pak šel dalších pět let samostatně, vedle sebe, byť v těsné blízkosti. Pamětníci můžou doplnit.

                                                         (lan)

Razítka pošty v Božicích 1942

Razítko božické farnosti 1940

Žádné komentáře:

Okomentovat