sobota 14. října 2017

Božice proti zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje!

V nejnovějším čísle Božického zpravodaje mě zaujala jedna jediná věta. Najdete ji na straně dvě a zní: RO schvaluje připojení Obce Božice jako osoby zúčastněné k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.


Jedno je jisté: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje schválil Jihomoravský kraj pod vedením a tlakem bývalého hejtmana Michala Haška (ČSSD) těsně před loňským krajskými volbami.
Pro ty, kteří jsme éru socialistické vlády Michala Haška sledovali bez nadšení, byly loňské výsledky voleb velmi uspokojivé, ale schválené zásady byly brány jako fakt. Nové hejtmanství vedené hejtmanem Šimkem z Babišova hnutí ANO 2011 se k těmto zásadám přihlásilo a chtělo pokračovat v jejich realizaci. Velmi nadšeným obhájcem zásad je i hejtmanův náměstek zvolený za Starosty a nezávislé Martin Maleček. 
Původně jsem ke svému zděšení božické stanovisko pochopil tak, že se Božice připojují k těm, kteří opět chtějí tyto "Zásady" zrušit. V čele odpůrců stojí starosta Dolních Dunajovic u Mikulova a podporuje ho už jenom pár dalších obcí z okolí plánované dálnice. Jak mi však včera potvrdil božický starosta Karel Hala, Božice naopak připojují svůj hlas na stranu Jihomoravského kraje a v nadcházejícím hlasovaní krajského zastupitelstva tak bude jejich stanovisko v početnějším ranku těch, kteří chtějí, aby tyto "Zásady" zůstaly platné a účinné.

Z dostupných informací naopak vím, co by znamenalo, kdyby tyto schválené Zásady byly zrušeny.
Výše zmíněný náměstek hejtmana M.Maleček říká: „Nechápu, proč jde navrhovatelům o zrušení celých zásad územního rozvoje, když sami deklarují, že jim vadí jen některé záměry silnic a vymezení dopravních koridorů. Osobně jsem byl velice překvapen tím, že v žalobním návrhu uváděná fakta jsou používána účelově, jednostranně a bez reálných základů, což mj. potvrzují odborníci Českého hydrometeorologického ústavu nebo odborníci na dopravu.“ 
  A jaké jsou ty nejvážnější námitky obhájců schválených Zásad? 
Pokud by došlo k opětovnému zrušení tohoto dokumentu, pak by byli poškozeni nejen obyvatelé Jihomoravského kraje, ale i další, kteří územím projíždí, navíc by se všechny práce zdržely o minimálně další tři roky. Právě proto, aby ke zrušení tohoto dokumentu nedošlo, se proti žalobnímu návrhu chtějí postavit mnohá města a obce jižní Moravy

Důsledky případného opětovného zrušení ZÚR JMK:

Opětovné zrušení ZÚR JMK by oddálilo přípravu všech záměrů navržených v ZÚR JMK. Obce vnímají nejcitelněji chybějící přeložky a obchvaty na silniční síti. U páteřní silniční sítě (dálnice a silnice I. třídy) by byly postiženy obce kolem: 
D55 
  • 11 přímo dotčených obcí, zejména Moravský Písek, Bzenec, Rohatec, Hodonín, Lužice, Mikulčice, Břeclav
  • další obce, kterým řešení D55 odvede významnou část tranzitní dopravy z obcí na D55 (Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov)
D52
  • 7 přímo dotčených obcí, zejména Pohořelice a Mikulov, 
  • chybějící spojení JMK s Rakouskem, zejména zvýšení komfortu (plynulost, bezpečnost) cesty do Vídně
D1 a D2
  • nedostatečná kapacita D1 i D2 v Brně a jeho okolí (plynulost dopravy by přitom vedla i ke zlepšení kvality ovzduší)
D43
  • zrušení ZÚR JMK povede k oddálení výběru varianty D43 (ZÚR JMK stabilizuje koncepci silniční dopravy, v níž územní studie nyní prověřuje varianty)
  • obce na silnici I/43 jsou zatíženy průjezdnou dopravou, řešení v nedohlednu
  • špatná dostupnost severní části kraje (Velké Opatovice, Boskovice,…) do Brna i na sever (D35)
  • chybí druhý silniční „vstup“ do Brna ze severu, což vede k přetížení Velkého městského okruhu
I/38 – obchvat Znojma
  • zdržení realizace chybějící části obchvatu Znojma (obchvat v ÚP Znojmo byl zrušen rozsudkem soudu), což vede k přetížení centra Znojma

Z výše uvedeného je patrné, že i pro další rozvoj našeho regionu mají tyto "Zásady" velký význam. Jsem rád, že jsem se mýlil a že Božice podporují důležitou, dobrou a potřebnou věc pro další rozvoj celé jižní Moravy. 


K tomuto přidám aktuální sdělení z 13.10.2018:
V příštím roce 2018 ministerstvo dopravy zruší povinnost mít dálniční známku na dalších 5ti úsecích tuzemských dálnic, v celkové délce 19 kilometrů. Konkrétně jde o desetikilometrový úsek D6 mezi Novým Sedlem a Březovou, bez poplatku bude nově také tři kilometry dlouhý úsek D52 u Pohořelic. Dálniční známku nebudou řidiči potřebovat ani v úseku D55 u Otrokovic, dále pak na dálnici D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem a také na dálnici D46 u Hněvotína. Vyjmutí tohoto úseku motoristům umožní bezplatné použití obchvatu Olomouce po dálnici D35.

  A k tomu ještě malé doplnění:
Nový úsek kolem Pohořelic až k odbočce na Židlochovice a případný nájezd na starou silnici do Brna už ve svých počátcích bez poplatků byl. Pak se však nějací úředníci splašili a zpoplatnili každý metr dálnice. Teď už nějaký čas od tohoto stanoviska ministerstvo dopravy pod tlakem měst postižených zvýšenými průjezdy postupně ustupuje. Možná i proto, že je před volbami a ministr dopravy je z Babišova hnutí ANO 2011 ....  Míra populismu totiž před volbami nezná hranic: všechno nám zvyšují, hodně nám rozdávají, snaží se nás kontrolovat na každém kroku - a chtějí zůstat u korýtek!
                                                                      (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat