neděle 1. října 2017

Kdo učí v božické škole

V aktuálním Božickém zpravodaji jsou představeni učitelé a vychovatelé, kteří ve školním roce 2017/2018 působí v naší základní škole. Letošní školní rok je již 54 v nové školní budově. Aktuální novinkou letošního školního roku je prodloužení přestávky po 4. vyučovací hodině na 15 minut, tj. 11:15 - 11:30 h a vyučování tudíž skončí o pět minut později než bývalo dosud zvykem.


Školu navštěvuje 247 žáků v 11 třídách, 7 na 1. stupni,4 na 2. stupni. Ve školní družině (3 oddělení)  je zapsáno 90 dětí.
Ředitel školy: Mgr. Jan Peterka, zást. ředitele: PaedDr. Růžena Baráková
Třídními učiteli jsou:
1. stupeň ZŠ:
I. tř. - Mgr.  Lada Glacová, 24 žáků (14+10)
II.A - Mgr. Dagmar Szabóová, 18 žáků (11+7)
II.B - Mgr. Miriam Kočí, 18 žáků (11+7)
III. tř. - Ing. Mgr. Zuzana Ralenovská, 24 (8+16)
IV.A - Mgr. Alena Vorlická, 24 žáků (9+15)
IV.B - Mgr. Lada Vaváková, 24 žáků (11+13)
V. tř. - Mgr. Přemysl Kratochvíl, 25 žáků (11+14)

2. stupeň ZŠ:
VI. tř. - Mgr. Petra Polínková, 20 žáků (9+11)
VII. tř. - Mgr. Naděžda Vidová, 23 žáků (12+11)
VIII. tř. - Mgr. Hana Koledová, 26 (12+14)
IX. tř. - Mgr. Tamara Juřicová, 21 žáků (10+11)

Další učitelé: Mgr. Marie Hahnová, Mgr. David Zejda, Mgr. Hana Klinerová, Mgr. Ivana Žlabová.

Vychovatelky ŠD: Jitka Nováková, Jitka Hanzlíková, Aneta Louštilová.

        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat