pátek 20. března 2020

Unikátní mlýn, jaký jsme mohli mít i v Božicích

Mlýn v Nesachlebích...a na konci
příspěvku ten v Božicích
Na FB jsem našel velice zajímavý článek věnovaný dochovanému unikátu, a to mlýnu v Nesachlebích u Znojma. Pro ty, co jsou mladší a název Nesachleby už jim nic neříká, tak je to ta část Znojma navazující na Oblekovice, ale ne směrem na Hatě, ani na Šaldorf, ale na hlavní křižovatce za mostem přes Dyji doleva.

Jiří Kacetl v úvodu píše a další čtenáři v diskuzi doplňují a upřesňují.

Nesachlebský mlýn / Mühle von Esseklee

Jeden z nejstarších mlýnů na jihozápadní Moravě, založen již v 1. třetině 13. století louckými premonstráty. Poté se v jeho držbě vystřídali hradišťští křižovníci a měšťané znojemští. Roku 1630 jej získal zpět loucký opat a po třicetileté válce jej vybudoval od základů nově. V této pozdně renesanční podobě se dochoval dodnes. Posledním mlynářem před vyhnáním původních Nesachlebanů byl Robert Herzig (1920-1945). Pak zde hospodařil "lidově-demokratický" stát...

Sběratel Bohumil Švec k tomu dodává: Velká část mlýna je opravená. Majitel je pan Kuklík, mlýn je na prodej. Při úpravě náhonu nalezeno torzo pomníku Napoleonovy bitvy u Znojma v roce 1809, který stál u cesty do Dobšic.
Jednou z možností případného využití nesachlebského je cyklopenzion. Jenže mluvte dneska o turistice, když nevíme, co bude zítra. Každopádně se dá očekávat velký pád cen nemovitostí, které nejsou primárně určené k bydlení, ale spíše k podnikání...

A na dotazy čtenářů odpovídá Jiří Kacetl.
Dotaz: Kdo proboha zazdil do renesanční budovy ty hnusné luxfery? Odpověď: To byli naši spoluobčané z bytového družstva Znojemčan.


Vše o mlýně v Nesachlebích čtěte na https://www.facebook.com/jiri.kacetl.5.


Božický dodatek:
Já k tomu jenom dodám, že naši božičtí spoluobčané náš nádherný mlýn v Zámlýní raději v polovině 60. let nechali zbourat. Na omluvu bych dodal, že se jich asi nikdo moc neptal, ale bylo to rozhodnutí "strany a vlády", aby se tam náhodou neusadil nějaký imperialistický škůdce!
Přitom máme písemné důkazy o tom, že třeba v 50. letech bratr jednoho z poválečných křídlovických mlynářů, pan Kremláček, měl velký zájem mlýn koupit a bydlet v něm.
Z celého křídlovického mlýna zbyla jenom "doprovodná stavba", dnes v  soukromém vlastnictví, která kdysi sloužila jako malý zájezdní hostinec se stájemi pro rolníky, kteří přijeli semlít do mlýna obilí (pěkná věta pro diktát z Čj, že? 😉 ). Teda měla by z ní vzniknout moštárna, ale zatím se v tomto směru viditelně nic neděje.


Mlýn stál v zeleni, střecha zázemí a u náhonu stojí přes
silnici naproti

Zbytky mlýnského náhonu jsou k vidění dosud
z druhé strany hospodářské budovy, která
je dnes ruinou, je v soukromém vlastnictví
a vstup je sem zakázán. Foto je z prvního
desetiletí, kdy byla budova majetkem obce
Božice a ta nechala celý prostor vyčistit. Bývalý
starosta Ing. Čurda by k tomu jistě mohl
říct víc ....


                        (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat