úterý 24. března 2020

Zápis do 1. ročníku základní školy v Božicích

Zápis do 1. ročníku základní školy v Božicích se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí v budově ZŠ Božice v pondělí dne 6.4.2020.


V letošním roce se zápisy k základnímu vzdělávání s ohledem k mimořádné situaci uskuteční v režimu upraveném „Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, č.j.: MSMT – 12639/2020-1 ze dne 18.3.2020.
Zákonný zástupce doručí osobně nebo poštou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek po předchozí telefonické nebo elektronické  domluvě (kontaktní telefony a e-mailové adresy jsou na webových stránkách školy) v tomto termínu do školy tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (viz opatření ministra školství).  Zápisové lístky a žádosti si lze vyzvednout stejným způsobem v předstihu.
Zápis proběhne podle Opatření“ viz str.1, pís A resp str.2 , pís C.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Přesný termín bude oznámen.
                                            Jan Peterka, ředitel školy

Žádné komentáře:

Okomentovat