středa 6. května 2020

Deváťáci můžou v pondělí do školy

Podle manuálu MŠMT můžou v pondělí 11. května nastoupit žáci devátého ročníku do školy. Je to nepovinné vyučování, je to především pro ty žáky, kteří budou v pondělí 8. června skládat přijímací zkoušky, a je taky třeba, aby zákonní zástupci žáka oznámili do čtvrtka 7. května řediteli ZŠ a MŠ Božice zájem o docházku svých dětí do školy.


Na webu školy stojí:
Zákonné zástupce žáků IX. ročníku žádám, aby si pečlivě přečetli manuál s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku2019/2020“. Pro ty zájemce o nepovinnou výuku žáků IX. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy upozorňuji (na straně 6 manuálu v odstavci „Co připravit před znovuotevřením školy“) na termín 7.5.2020, do kterého jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy, aby bylo možné činnost  naplánovat. 
Protože termín 7.5.2020 je na podrobnější plánování dost pozdní (následuje státní svátek a potom víkend), budeme počítat s tím, že pro zájemce bude výuka zahájena v pondělí dne 11.5.2020 v obvyklou dobu 7:30 hodin. Žáci přijdou do školy vybaveni dostatečným počtem ochranných roušek a zákonným zástupcem podepsaným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Svůj zájem prosím potvrďte přímo mě na školním e-mailu : info@zsbozice.cz .
 Děkuji
                                                                                                  Jan Peterka, ředitel školy

Žádné komentáře:

Okomentovat