pátek 8. května 2020

Pietní akt ke Dni vítězství

Pietní akt 8.5.2020 u pomníku
padlých v Božicích. Foto: FB
Obce Božice
V pátek 8. května dopoledne položili vedoucí představitelé naší obce květiny k pomníku padlých u božického kostela. Krátkým pietním aktem tak uctili památku všech, kteří se zasloužili o naši svobodu.


Vzhledem k nařízením nouzového stavu nebylo letošní 75. výročí připomínáno a oslavováno tak jako v jiných letech. Prostě a bez velkých oficialit. 
Čím víc se dnes s větším časovým odstupem zamýšlíme na událostmi poslední světové války, tím složitější a pestřejší obrázek se nám z toho skládá.
V dobách mimořádných platí vždycky nějaká zvláštní pravidla, nařízení, opatření i účelově přijímané zákony.... O mnohém rozhoduje osobní nasazení, statečnost, odvaha, schopnost obětovat se pro ideály, pro rodinu, sousedy, pro vlast....
Bylo by dobře, kdyby se všude, kde někdo takový žil a za svoje postoje trpěl nebo dokonce přišel o život, našlo místo pro pamětní desku, pomníček nebo jiný artefakt, který by tohoto konkrétního člověka připomínal. A místo okázalých oslav a prázdných řečí zde při konkrétní příležitosti postát, poklonit se, položit kytičku.... Letos se k tomu díky okolnostem udělal první krůček. Je to krok správným směrem.

Protože jsem s něčím podobným letos počítal, objel jsem už včera naše rodinná pamětní a pietní místa a uctil památku našich předků přímo na místě.

                                                  (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat