čtvrtek 3. září 2020

Božický pitaval: Brutální vražda hlídače vinic Franze Hajka v roce 1886


Začněme strohým zápisem z pera Maxe Mayera-Ahrdorffa v božické matrice zemřelých:
Den úmrtí a pohřbu: 11./12. září 1886
Dům č.: 141
Jméno, stav a domovské místo zemřelého: Hajek Franz, domkář a hlídač vinic v Božicích
Příčina smrti: údajně zavražděn
Pohřbil: Max Mayer, farář
Pozn.: Výše uvedený Franz Hajek zemřel násilnou smrtí, byl soudně pitván a dle soudního rozhodnutí 12. září 1886 pohřben.
(Božice: Zemřelí 1789-1890. Moravský zemský archiv Brno, sig. 13521, str. 303)
Necelý týden po Hajkově pohřbu přinášejí noviny po celém mocnářství první krátkou zprávu o božické vraždě. Např. v Praze se čtenáři dočetli:

Hrozná vražda

V obci Božice nedaleko Velkých Křídlovic na Moravě byl 11. září vpravdě bestiálním způsobem připraven o život hlídač vinic Franz Hajek. Jmenovaný byl při výkonu svých povinností skolen dvěma výstřely a navíc několikrát udeřen do hlavy s takovou silou, že lebka jeho byla úplně roztříštěna. Poté, co vrazi navíc podřízli své oběti hrdlo, mrtvé tělo ještě zapálili. V celém okolí vzbudil tento zločin velké pohoršení o to více, že zavražděný, žije sice chudě, byl dobrým otcem a přičinlivým zaměstnancem. Jeho posledně jmenovaná vlastnost mu pravděpodobně zapříčinila onu hroznou smrt. S jistotou lze předpokládat, že na strašném tom skutku se podílelo více lidí, neb nešťastník maje s sebou své dva psy byl i ozbrojen dvěma puškami. Pošlapaná vinice a stopy krve na místě činu svědčily o tom, že oběť se ve smrtelném zápase ještě zoufale bránila. Polozuhelnatělé tělo Franze Hajka hlídané dvěma psy našla o polednách žena zavražděného, jež mu chtěla přinést jídlo. Nešťastník po sobě zanechává početnou rodinu. Několik osob, na které padá podezření za ono krveprolití, bylo již odvedeno do vězení. (Prager Abendblatt, 17. září 1886, str. 4)

Lokální znojemské noviny jsou ve svém zpravodajství pochopitelně trochu podrobnější:

Vražda v Božicích

Božice. - V noci z 10. na 11. září se stal hlídač vinic Franz Hajek obětí strašlivé vraždy. Když mu manželka nesla v sobotu 11. t.m. oběd, našla na hrázi jeho bezvládné a ohořelé tělo. Vyděšená žena běžela bez dechu do vsi oznámit vše starostovi. Anžto byl náhodou přítomen i četník, obě úřední osoby se vydaly na místo činu, kde našly hlídačovo tělo ve strašném stavu. Hajek měl na hlavě dvě rány, které mu musely být způsobeny nějakým obuškem, by ho omráčily. To se zřejmě ne zcela podařilo, neb se zdá, že Hajek ještě polo při vědomí zápasil se svými vrahy. Pravděpodobně byl při tom svou vlastní puškou střelen zezadu do břicha a poté utržil navíc ostrým nástrojem hlubokou řeznou ránu na krku. Jako by to bylo málo, vrazi svou oběť zřejmě ještě zapálili, neboť svrchní oděv, zejména kabát, vesta a košile, byly spálené a levá ruka s levou horní stranou těla byly napůl zuhelnatělé. Na mrtvolu byl hrozný pohled. Četnictvo u ní drželo stráž až do nedělního rána, kdy se pod vedením soudního adjunkta Schwaze z Jaroslavic dostavila komise, jež po ohledání místa zločinu nařídila mrtvolu převézt do márnice, kde byla provedena soudní pitva. V odpoledních hodinách se pak za všeobecné účasti konal nešťastníkův pohřeb. O pachatelích není zhola nic známo a tato hrozná událost je prozatím zahalena v temnotu. Byli to snad zloději ovoce? Zavraždí a zmrzačí člověk jiného pro pár švestek? Byli to snad pytláci z okolních obcí? Žádných zde není. Byla to snad pomsta? Předběžně byla zatčena tři individua, z nichž jeden je známý, nebezpečný kriminálník, a druzí dva jsou bratři, kteří jen neradi uznávají rozdílu mezi „moje a tvoje“, leč žádného závažnějšího zločinu se dosud nedopustili. Uvidíme, co vynese na světlo Boží další vyšetřování. (Znaimer Wochenblatt, 18. září 1886, str. 7-8)


Na víc jak na měsíc pak není o Hajkovi v tisku ani slovo. Až koncem října přináší lokální znojemské noviny na závěr soudničky o jiné vraždě krátkou zprávu o tom, že v souvislosti s božickým případem je ve vyšetřovací vazbě Franz Biron (z čehož vyplývá, že ti dva nám jménem neznámí bratři pobertové byli zproštěni viny a propuštěni na svobodu):

Ještě jiný zdejší vězeň je podruhé vyšetřován kvůli vraždě. Jedná se o Franze Birona z Božic, který roku 1863 v polích u Božic zastřelil svou milou, za což byl válečným soudem odsouzen k smrti, leč rozsudek byl poté milostí změněn na dvacet let těžkého žaláře. Nyní je důvodně podezírán, že v noci na 11. září 1886 brutálním způsobem zavraždil Franze Hajka, také z Božic. Obžalovaný tento čin popírá. (Znaimer Wocheblatt, 23. října 1886, str. 7)


V pozdějším tisku jsem už žádnou zmínku o Bironovi nebo o vraždě Franze Hajka nenašel. 

Mimochodem ani ona zmíněná Bironova milenka - Katharina, dcera Mathäuse Mahrhofera z Božic č.p. 84, domkáře a pozdějšího drába, narozená 1. května 1831 a zastřelená krátce po svých dvaatřicátých narozeninách 19. května 1863 - se do novin nedostala.
 Předpokládám, že Bironovi ani nikomu jinému nikdo Hajkovu vraždu nedokázal, k žádnému procesu nikdy nedošlo a případ byl prostě odložen a zapomenut. - Hledání slov "Mord" a "Possitz" v dobovém tisku nachází jen starostu Michaela Morda. Potažmo ovšem i zprávu o pokusu o jeho zabití. O tom ale příště.


                                                                          (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat