čtvrtek 24. září 2020

V sobotu opět na fotbal v Božicích. Zákaz ceremoniálů


Už v 15:30 h začíná v sobotu 26. září zápas okresního přeboru mezi TJ Sokol Božice a TJ Sokol Dobšice B. Předpověď počasí už sice nevěstí krásné letní počasí, ale u nás se mají diváci kam schovat před deštěm a tak jste všichni očekáváni a vítáni.

OP: Božice - Dobšice B, SO 26.09.2020, 15:30 h, HR: Strapina 


Naši největší rivalové hrají v neděli:

Prosiměřice - Hostim, NE 27.09.2020, 15:30 h

Hrádek - Hostěradice, NE 27.09.2020, 15:30 h

Dnes vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu NSA, kterou je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň však zohledňují i zájem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i individuálních sportech.

 

Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-cr-k-jednotnemu-postupu-krajskych-hygienickych-stanic-pri-konani-sportovnich-akci?fbclid=IwAR20Ge6IumTaWhEHtt7LtVatjYI46Lig_HPNgd0v4rExpNiYH_AzM5maPUU

 

Z toho vybíráme nejdůležitější sdělení:

V případě pozitivního testu při dodržení stanovených organizačních opatření uvedených ve schváleném manuálu (forma tréninku, stravování, doprava, ubytování, společenský kontakt – volnočasová zábava, např. využití sprch po jednom či v malých skupinkách, dodržování odstupů, nošení roušek, pravidelné měření teploty apod.) bude této osobě nařízena izolace a místně příslušná KHS nařídí karanténu toliko osobám, které byly v úzkém kontaktům s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, a nikoliv automaticky všem sportovcům a členům realizačního týmu daného klubu. 

Pozitivně testovaný sportovec či člen realizačního týmu bude prohlášen za neinfekčního podle celostátně platných algoritmů a poté může začít se sportovní činností. V případě pozitivního testu jednoho či více sportovců nebo člena realizačního týmu se provede test celému týmu. V případě pozitivního testu místně příslušná KHS přikáže provést ohniskovou dezinfekci sportoviště. Pokud to epidemiologická situace umožní, KHS nenařídí uzavření sportoviště. 

1.3. Sportovní kluby/oddíly by měly v rámci organizování jejich sportovní činnosti: 

• zajistit na viditelných místech vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy, WC) dezinfekci rukou přípravkem s virucidním účinkem, primárně umožnit mytí rukou tekoucí pitnou vodou a mýdlem, 

• zajistit zákaz vstupu nepovolaných osob do prostor šaten sportovců a realizačního týmu, 

• zajistit, aby se tréninkové, resp. soutěžní činnosti přímo zúčastnily pouze osoby bez příznaků respiračního onemocnění, 

• ustanovit v rámci každého jednotlivého družstva/tréninkové skupiny zodpovědnou osobu, která všem sportovcům a trenérům příslušného družstva změří po jejich příchodu na sportoviště teplotu bezdotykovým teploměrem, 

• minimalizovat kontakt mezi sportovci jednotlivých družstev klubu či tréninkových skupin, 

zajistit pravidelný úklid a dezinfekci šaten a sociálních zařízení (sprch, toalet), 

• zajistit pravidelné odvětrávání šaten, 

vyžadovat, aby každý hráč/trenér/člen realizačního týmu používal výhradně individuální vybavení pro svou činnost (láhev na pití, ručník, rozlišovací dres apod.).

5.1. Nemají-li obě družstva samostatnou přístupovou cestu do šatny, vytvoří pořadatel harmonogram příchodu hráčů obou družstev tak, aby nedošlo k jejich setkání při příchodu na sportoviště. 

5.2. Rozcvičení mimo hrací plochu domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích, je-li realizováno, musí být pořadatelem organizováno tak, aby od sebe byly tyto jednotlivé skupiny osob odděleny. 

5.3. Využívá-li domácí i hostující družstvo ke vstupu na hrací plochu tentýž vchod (příp. tunel), zorganizuje pořadatel nástup na hrací plochu (na rozcvičení i ke sportovnímu utkání/sportovní soutěže) tak, aby při nástupu nedošlo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami osob (tj. rozhodčími, hráči domácího družstva a hráči hostujícího družstva); nikomu není dovoleno se zdržovat v prostoru vstupu (tunelu), tento lze využít pouze k bezprostřednímu nástupu na hrací plochu. 

5.4. Rozcvičení družstev před sportovním utkáním/sportovní soutěží probíhá na polovinách hřiště, přičemž cvičení organizovaná z poloviny hřiště mohou začínat pouze s odstupem min. 2 m. 

5.5. Nástup a odchod z hrací plochy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu hráčů obou družstev s diváky, fotografy, novináři apod. 

5.6. Pozdrav rozhodčích a kapitánů a pozdrav sportovců před sportovním utkáním/sportovní soutěží se neděje podáním rukou, ale pouze slovně

5.7. Nebudou konány jakéhokoliv ceremoniály v soutěžním prostoru.

2 komentáře:

  1. Dívám se, že má docela dost pršet celou noc i celé sobotní dopoledne. Už teď mám ve srážkoměru 13 mm. Bude hřiště způsobilé k odehrání zápasu Božice - Dobšice B?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. U nás v Božicích asi bude, ale dívám se, že v Rakšicích se dnes dopoledne pro nezpůsobilý terén nehrálo. Ale v Rakšicích je mokřad, i když neprší! :-)

      Vymazat