středa 16. září 2020

Instalujme v Parčíku Republiky veřejnou knihovničku


Již dlouhou dobu myslím na to, že božické radnici nabídnu myšlenku veřejně přístupné knihovničky. Znovu jsem si to připomněl nedávno, kdy jsem vzal dvě desítky svazků a zavezl je do takové veřejné knihovničky v malém parčíku u polikliniky v Moravských Budějovicích. A tak jsem si konečně řekl: Sakra, proč vozit knihy až do Moravských Budějovic, když můžeme mít takovou malou veřejnou knihovničku u nás v Božicích?


Místa na to máme vhodná dvě (Parčík Republiky u bývalé české školy, dnešní ZUŠ, a pak parčík s altánem vedle dnešní obecní knihovny v obchodní pasáži u hřiště.

Já osobně se přimlouvám za Parčík Republiky s památnou lípou u dnešní ZUŠ. Je to místo dosti frekventované a hlavně prostorné a vhodné pro rozjímání nad knihou. Třeba nad Babičkou naší národní buditelky Boženy Němcové nebo některým z mnoha dílů Vinnetoua od Karla Maye. Taky různé rodokapsy a krimipovídky jsou pro tento typ veřejné knihovničky jak dělané.

Podstatou těchto knihoven je svoboda a volnost. Kdo tam chce knihu vložit, vloží ji, kdo si chce knihu půjčit, půjčí si ji. Kdo si chce knihu nechat, nechá si ji .... A donese třeba nějakou jinou. Třeba česko-mongolský pastevecký slovník! Nebo jak pěstovat pelyněk? Co já vím....

Chce to jenom jedno. Rozhodnout se, že takovou veřejnou knihovničku zřídíme, a pokusit se najít vhodný projekt, aby to nezatížilo rozpočet obce (pokud jde někomu o veřejné finance).

Tak co, páni radní, pustíme se do toho?


                                                               (lan)Příkladem je třeba ukázka instalace veřejně přístupné knihovničky v jednom z pražských parků.

Městská část Praha 10 instalovala dvě veřejně přístupné knihovny do parků. Nejprve byla instalována knihovna v Heroldových sadech, která byla slavnostně odhalena dne 17. září společně s velkoformátovou mozaikou nacházející se na nedalekém dětském hřišti. Následovala instalace knihovny v parku Malinová – Chrpová, která byla odhalena dne 17. října. 
 
Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Prahy 10 a návštěvníkům parků možnost bezplatného vypůjčení knih pro četbu při posezení v parku či jejich zapůjčení domů, a zároveň oživit tímto funkčním prvkem veřejný prostor. Do knihovničky mohou návštěvníci také umístit knihy, které v domácnosti vyřadí. V ideálním případě by tak měla být zajištěna průběžná obměna knižních titulů v knihovničce. Knihy pro prvotní naplnění knihovniček darovala Městská knihovna v Praze.
 
Na každé knihovně návštěvníci najdou provozní řád. 

Provozní řád knihoven

  1. Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům parku.
  2. Zapůjčení knih je bezplatné.
  3. Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení v parku i doma.
  4. Uvítáme pokud do knihovničky přinesete knihy, které doma vyřadíte.
  5. Pokud Vás nějaká kniha velmi zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou knihou, kterou do knihovničky přinesete.
  6. Do knihovničky je možné umístit a půjčit si i CD.
  7. I knihy ve veřejně přístupné knihovně si zaslouží slušné zacházení.
  8. Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihovničky.
  9. Prosím, zavírejte vždy dvířka knihovničky.
  10. Zjištěné závady a podněty k provozu knihovniček prosím oznamte na email: ....., nebo tel. ....... (lze i jako SMS či MMS).


Žádné komentáře:

Okomentovat