pátek 9. dubna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021


 MŠMT školám a školským zařízením oznámilo, že na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 12. 4. 2021 možný návrat dětí a žáků do škol a školských zařízení za těchto podmínek:


- školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti, žáky a zaměstnance 2x týdně Ag testy ( v případě RT-PCR testů 1x týdně). Škola má k dispozici testovací sady Singclean Covid-19 test KIT. Instruktážní video k použití této testovací sady je k dispozici na stránkách : https://www.goodtest.cz/videonavod     

- umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a v ZŠ žákům 1.stupně tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. 

Ve školních družinách je umožněna osobní přítomnost žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky

- dále platí povinnost nošení roušek resp. respirátorů ve školách tak, že v MŠ jsou povinni nosit respirátory pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest). V ZŠ jsou povinni nosit respirátory pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a žáci alespoň chirurgickou roušku.

V naší škole to znamená, že od 12. 4. 2021 se budou vzdělávání účastnit v MŠ děti v předškolním vzdělávánív ZŠ žáci 1., 2. a 5.A třídy (od 19. 4. 2021 žáci 3., 4. a 5.B třídy), kterým nic nebrání v dodržování povinných nařízení ministerstva zdravotnictví, která jsou pro nás závazná. 

Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na povinném testování, které budeme provádět neinvazivními antigenními testy pro samoodběr vždy v pondělí a ve středu, nebo nedodržování jiného nařízení, škola bude absenci evidovat jako omluvenou a bude mu školou poskytnuta přiměřená studijní podpora. V takových případech je velmi přínosné, když tuto situaci řeší zákonný zástupce dítěte nebo žáka s předstihem s třídním učitelem. 

                                                                                                                                                         

V přílohách jsou k dispozici „Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání, mšmt“ a „Manuál Covid-19 testování ve školách“.

 

                                                                                                                 Jan Peterka, ředitel školy

Žádné komentáře:

Okomentovat