neděle 11. dubna 2021

Pozor, silnice místy uhýbá do příkopu!

Takovou značku v Božicích neuvidíte

 Nějaké takové varování by asi bylo na místě u části silnice II/397 v Božicích pod sýpkou a podél sklepů "Na kopečku". Co je však daleko závažnější je absence jakýchkoliv varovných dopravních značek upozorňujících na HAVARIJNÍ STAV KOMUNIKACE!!!


Kdo za to nese odpovědnost? Silnice je to krajská ...

Samozřejmě je všem všechno jedno, dokud nedojde ke škodě. Pak se začne všechno honit a dokazovat.

Ani takovou značku v Božicích nenajdete...


ÚAMK proto radí:

Pátým nejčastějším viníkem je závada na komunikaci

Když nebudeme pozorní k výtlukům, hrozí nám, že poškodíme vůz, který pak může způsobit nám nebo někomu jinému podobnou nebo ještě větší škodu. 

A co za situace, když už k tomu dojde, a poničíme si vůz? Rozhodně je na místě domáhat se toho, aby škodu uhradil ten, kdo za daný stav vozovky odpovídá. Nejde totiž o maličkost, podle statistik průměrná výše škody na vozidle při takovýchto haváriích činí bezmála 59 000 Kč. Po kom tedy chtít náhradu? Majitelem komunikací jsou obce, kraje nebo ŘSD, potažmo tedy stát. V našem konkrétním případě je majitelem komunikace kraj.

Čím začít? Předně vše, tedy dotyčnou havárii nebo poškození zaznamenat. Nafotit, a to jak samotnou škodu, tak i onen výmol a jeho okolí. Vše popsat, nechat si potvrdit svědky, případně pracovníkem asistenční či odtahové služby, kterého přivoláte nebo ještě lépe zavolat policii a nechat si vystavit kopii protokolu. Tohle je základ.

Zároveň ale musíme vědět, kdy vůbec můžeme o náhradu žádat. Vlastní komunikace, ať je to kdokoliv, se může „vyvinit“ ze všeho tím, že před místem, kde k události došlo, je trvalá nebo přenosná dopravní značka: nerovnosti na silnici, snížená rychlost, nebo prostě výstraha – pozor jiné nebezpečí. Za takovéto situace zákon hovoří o tom, že byl motorista upozorněn na možná nebezpečí. Ponechme stranou, že i při dodržení například snížené rychlosti 30 či 40 km/h můžete pádem vozu do díry poškodit kolo.

Samozřejmě, že nejjednodušší řešení náhrady škody je za pomoci vlastního havarijního pojištění. 

Druhou možností je požadovat náhradu škody po majiteli komunikace: obci, kraji a státu zastupovanými organizacemi pověřenými správou komunikací. Jestliže se prokáže vina majitele komunikace, je možné požadovat i úhradu dalších výdajů, nejen samotného škody na voze.

                                                          (lan)

Zato v neděli 11. dubna 2021 to pod sýpkou a Na kopečku vypadalo takto:Žádné komentáře:

Okomentovat