středa 7. dubna 2021

Školní lockdown odhalil díry v zákonech


Andrej Babiš je se vším hotový raz dva.
Slyší trávu růst a podle toho popouští uzdu své fantazii. Bez obalu je to vidět nyní při řešení školské problematiky. Nejdřív jsme vloni zbrkle nadlouho zavřely všechny školy, pak zase odmítl nařízení nosit roušky ve školách a od té doby nemá rád ministra Blatného, poté řešil se skupinou studentů možnost dostat úřední maturity (tam ho definitivně rozčílil ministr školství Plaga) a nakonec posílá děti do škol na rotační výuku ve chvíli, kdy okolní země kvůli pandemii opatření zpřísňují. Nikde v Evropě nebyly děti tak dlouho bez přímé školní docházky. Není to chyba těch dětí, je to chyba vlády, že nenašla nástroj, jak pandemii utlumit jako to podnikaly okolní země. jsem velký skeptik k tomu, že otevření části škol 12. dubna bude úspěšné. Přinese to tolik problémů, že to skončí opět krachem. Ale možná bude všechno jinak, premiér Babiš odvolá dnes ministra školství a nový ministr nařídí, aby v pondělí 12. dubna nastoupili do školy všichni žáci 1. stupně, a to podle situace v krajích. Třeba na Zlínsku je situace doopravdy vážná! I tak tam budou různé svízele, třeba ten, který připojuji.

Co má tedy škola dělat, pokud dorazí žák bez roušky?

Škola může na takové situace reagovat různými způsoby – vždy by ale mělo jít o způsob přiměřený na jedné straně sledovanému účelu, a na straně druhé míře zásahu do práv, zejména do práva na vzdělání. Nikdy by nemělo jít o způsob narušující lidskou důstojnost.

Dle mého mínění je přiměřené, pokud pověřený pracovník školy kontroluje při příchodu do školy žáky, zdali mají nasazenou ochranu dýchacích cest. Pokud by ji některý žák nasazenou neměl, pak je přiměřené jej vyzvat, aby si ji nasadil. Lze uvažovat i o tom, že takovému žákovi bude nabídnuta jednorázová rouška – a to ať již zdarma, nebo za úplatu (žák nicméně musí být dostatečně rozumově a volně vyspělý k tomu, aby se mohl samostatně rozhodnout pro koupi roušky – není-li, je nutno si vyžádat souhlas jeho zákonného zástupce). Pokud by i přesto žák roušku nenasadil, je přiměřené jej do školy nevpustit. Dojde tak sice k zásahu do jeho práva na vzdělání, nicméně sledovaný účel (ochrana zdraví ostatních žáků a zaměstnanců v mimořádné situaci způsobené pandemií onemocnění covid-19), jakož i to, že nevpuštění do školy předcházel pokus o použití „mírnějších“ prostředků (výzva, nabídnutí roušky) dle mého z hlediska přiměřenosti obhajuje takovýto zásah.

Přiměřené by také bylo takové opatření individualizovat, tedy např. stanovit, aby se žáci, kteří se v minulosti opakovaně dopouštěli porušování mimořádného opatření, při příchodu do školy např. hlásili na vrátnici, a zde doložili, že jsou vybaveni ochrannými prostředky dýchacích cest, popř. si zde takový prostředek zakoupili. V opačném případě by pak nebyli vpuštěni do školy.

Zdroj: https://perpetuum.cz/2020/12/co-ma-delat-skola-kdyz-zak-odmita-nosit-rousku/

Žádné komentáře:

Okomentovat