pátek 8. února 2019

Nejen o Louckém klášteře (akt.16.2.)

Dr. J. Kacetl (vlevo) uvádí dr. Jana
Kozdase (vpravo)
Hlavně o osudu druhé nejvýznamnější znojemské památky, Louckém klášteře, byla další ze zajímavých přednášek z letošního cyklu Jihomoravského muzea ve Znojmě. Hlavním protagonistou byl dr. Jan Kozdas, významný znojemský památkář.


Mnohokrát musel plout proti proudu, ale nikdy se nevzdal a má významný podíl na tom, že se Loucký klášter stal národní památkou (v roce 2017) a že zůstal zachován aspoň v té podobě, v jaké jej v současnosti známe.
Mnohým "pamětníkům" nemusí být po chuti jeho otevřenost a pojmenovávání věcí pravými jmény.
Kdo očekával, že se dozví něco z dávné minulosti, byl asi zklamán, kdo očekával, že se bude hlouběji věnovat podobě kláštera na konci druhé světové války (klášter utrpěl dvěma zásahy při leteckém bombardování Znojma v dubnu 1945), byl asi taky zklamán. Kdo však se chtěl dozvědět všechny peripetie kolem kláštera v letech 1945 - 2019, ten musel odcházet velmi spokojen. Já patřil do té poslední skupiny, tudíž jsem kolem půl deváté odcházel ze sálu Znojemské besedy spokojený.
Zajímavé scany dopisů, dokumentů, novinových článků a fotografií, to všechno Jan Kozdas prokládal vysvětleními, která měl hlavně z posledních desetiletí z vlastní zkušenosti. A asi to mnoha lidem ve Znojmě nemuselo být příjemné.
Zaujalo mě to, že značný podíl na záchraně Louckého kláštera měly osobnosti bez ohledu na země, či stranické legitimace. Zvýrazněná tak byla např. úloha posledního velitele vojenské útvaru v Louce p. Szabó, ministrů Pavla Tigrida a Pavla Dostála, starosty Znojma Pavla Balíka, senátora Milana Špačka, prezidentů Václava Havla a Thomase Klestila (Rakousko) a hlavně jeho manželky Margot.
Kontroverzi budí např. vznik znojemské plovárny a zbourání části ohradní zdi i kaple u ní stojící. To by se dalo možná nazvat zločinem! Velké pochvaly se naopak od dr. Kozdase dostalo Znovínu Znojmo a jeho řediteli Ing. Vajčnerovi. Sklepní prostory tak našly adekvátní smysluplné využití a přispěly nepochybně k větší známosti kláštera.  Využití zbývajících postupně opravovaných prostor pak je ve hvězdách. Hotel je nesmysl a jako nejlepší se jeví varianta GALERIE. Ta, kterou zatím nabízí město Znojmo v 1.p. Domu umění na Masarykově náměstí, je nedostačující i nevyhovující. Vzorem pro úpravy premonstrátského kláštera v Louce jsou premonstrátské kláštery v Praze na Strahově a v dolnorakouském Gerasu.
Jako vždycky mě potěšilo, že jsem na takové akci nebyl sám. Tentokrát seděla v řadě za mnou božická rodačka paní Iva.

Kdo si chce souhrnné informace dr. Kozdase o Louckém klášteře v klidu přečíst, ať si koupí nedávno vydaný Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě rok 2017 nebo si zajde do badatelny znojemského archivu a tam si stostránkový text v klidu přečte.

Rád bych v této souvislosti upozornil na další dvě zajímavé památky na Znojemsku, které se snad dočkají dalších oprav. Jednou je známý zámek v Uherčicích, kde po nástupu nové kastelánky, chtějí rázně pokračovat v opravách, druhou, daleko méně známou, je zřícenina hradu v Žeroticích. Ve vysílání brněnského rozhlasu o ní ve čtvrtek odpoledne hovořil její majitel Jarda Ditrich, do konce dubna 2019 kastelán zámku v Rosicích. Známe se a určitě se za ním zajedu do Žerotic podívat. Sliboval totiž, že v důchodu by snad měl víc času na to, aby se své zřícenině věnoval. I když na něj čekají i vnoučata, jak dodal...
A jak teď čtu, nové vstupní brány se dočká i zámek v Miroslavských Knínicích. Že jste tam nikdy nebyli? Že ani netušíte, že v "Kinicích" mají zámek? Nezbývá, než se tam zajet podívat. Zase tak daleko to z Božic nemáme.

Na facebooku Okrašlovacího spolku Znojmo se o akci píše:
Náš člen a emeritní znojemský památkář Dr. Jan Kozdas ve čtvrtek večer před zcela zaplněným sálem Besedy povyprávěl o smutných osudech kláštera v Louce po roce 1945. Došlo i na kontroverzní výstavbu letní plovárny v prostoru jižní klášterní zahrady v roce 2003-2004 v době, kdy jsme místo toho mohli mít mnohem příjemnější a větší plovárnu s biotopem a s autokempem na pozemcích u řeky Dyje v Lérách (na katastru Dobšic). 
Dnešní vedení Znojma navíc uvažuje o dalším zahuštění okolí louckého kláštera výstavbou velkého krytého bazénu. Náš spolek preferuje opravu a rozšíření stávajících lázní na náměstí Svobody.
                                         (lan)


...a jdeme na plovárnu...

... raz, dva, tři ...

... teď!....


1 komentář:

  1. Přidány fotografie a text do reportáže o Louckém klášteře z 8.2.2019.

    OdpovědětVymazat