čtvrtek 9. dubna 2020

Mimořádná zpráva VV OFS Znojmo

Mimořádná úřední zpráva VV OFS Znojmo ze dne 8. 4. 2020:  Na základě opatřeních ze zasedání VV FAČR dne 7. 4. 2020 VV OFS Znojmo konstatuje, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.VV OFS Znojmo vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl o následujících opatřeních:
Veškeré mistrovské a pohárové soutěže řízené OFS Znojmo se ukončují ke dni 8. dubna 2020. 
VV OFS pověřuje STK OFS Znojmo o stanovení konečného pořadí ke dni 8. dubna 2020.
Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.
Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
Jarní přestupové okno pro amatéry (které bylo od 1.1.-31.3.) se prodlužuje do 31. května 2020.
Pořádání přípravných a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
Tyto, jakožto i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8.4.2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

                                                                    Za VV OFS Znojmo Milan Večeřa v. r. předseda OFS


Žádné komentáře:

Okomentovat