sobota 4. dubna 2020

Poděkování dobrovolnicím z Božic

Na oficiálním webu města Hrušovany n. Jev. je otištěno poděkování. Mezi těmi, kterým město Hrušovany n. Jev. v čele se starostou Ing. Miroslavem Milošem, vyjadřuje dík, je i poděkování dobrovolnicím z Božic. K tomuto poděkování se též připojujeme.


PODĚKOVÁNÍ. Dovolujeme si tímto způsobem poděkovat Vám všem, kteří

se podílíte svým úsilím, prostředky a časem na zvládání situace i v

 našem městě v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19. Dále viz článek

Dovolujeme si tímto způsobem poděkovat Vám všem, kteří se podílíte svým úsilím, prostředky a časem na zvládání situace i v našem městě v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19.

Děkuje složkám Integrovaného záchranného systému, lékařům a ostatnímu  zdravotnickému personálu za jejich nasazení.

Dále děkujeme:

Iniciativě "Roušky pro Hrušovany", která se sestává z několika desítek dobrovolníků (dobrovolnic) v čele s paní Janou Zatloukalovou a dále dobrovolnicím z Božic, za 
zhotovení roušek. Ve vzájemné spolupráci města a jeho zaměstnanců a této iniciativy se 
podařilo v relativně krátké době, každému seniorovi ve městě  ve věku 65 let a více
 (kterých je přes 650), doručit až do schránky 3 kusy bavlněných roušek. Iniciativa 
zdarma vybavila rouškami i další organizace a instituce ve městě.MUDr. Haně Milošové za darování přes 200 ks roušek městu a některým organizacím ve městě. 

Ing. Formánkovi (Agrocetrum) za dar 150l dezinfekčního prostředku, který je využíván pro pravidelné dezinfikování prostor zejména DPS, zdravotního střediska, městského úřadu, rehabilitačního centra.

Organizacím Rotary Club Znojmo, Zajíc s.r.o., Topforsport s.r.o., GPOA Znojmo za
 dar 15 obličejových štítů městu a vybavení lékařů obličejovými štíty a Pavlovi a Andree 
Kerelovým za jejich distribuci.Děkujeme i všem, co výše jmenování nejsou a pomáhají bez nároku na odměnu, třeba i anonymně, z přesvědčení a touhy pomoci ostatním, kteří ji potřebují.

Společnými silami se nám podaří, pro každého z nás nelehkou situaci, zvládnout.

Žádné komentáře:

Okomentovat