pondělí 13. dubna 2020

V okresním přeboru jsme skončili pátí

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím nejvyšších fotbalových orgánů FAČR nebudou v letošním ročníku dohrány amatérské fotbalové soutěže, rozhodla STK OFS Znojmo o pořadí v jednotlivých soutěžích a skupinách okresních soutěží na Znojemsku. Tým TJ Sokol Božice A tak obsadil v okresním přeboru 5. místo.


1. STK v souvislosti s rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěží a v návaznosti na mimořádnou zprávu VV OFS Znojmo stanovuje následující pořadí v jednotlivých soutěžích a skupinách v soutěžním ročníku 2019/2020 s tím, že na základě rozhodnutí Etické komise FAČR odečetla 6 bodů oddílu Troskotovice a 3 body oddílu Tavíkovice. 
V soutěžním ročníku 2019/2020 žádný z oddílů nepostupuje ani nesestupuje vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem. Nebude vyhlášen přeborník okresu a ani vítězové jednotlivých skupin. 

2. Pro soutěžní ročník 2020/2021 budou družstva, která řádně a včas podají přihlášku do soutěží, rozdělena do skupin dle stejného klíče jako v SR 2019/2020. 

3. STK stanovuje termín podání přihlášek do soutěží nejpozději do 10.6.2020. Na pozdější přihlášky nemusí být brán zřetel. 

Ve Znojmě 8.4.2020 Mgr. Petr Čech – předseda STK OFS Znojmo Tel.: 724261759

A ze zápisu STK z 10.4.:

STK pro vysvětlení přestupů a pro oddíly uvádí následující: 
Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29 vkládá nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

- lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu (jedná se o Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se pro soutěžní ročník 2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020. 

- přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu (jedná se o volný přestup hráče) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020

- do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu (jedná se o nevyužívání hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.03.2020 do 30.06.2020

- termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn - tzn. od 1.6. do 20.6.2020  
Žádné komentáře:

Okomentovat