pátek 22. února 2013

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Božice

Dne 6.února 2013 proběhl na Základní škole v Božicích zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014. K zápisu se dostavilo celkem 34 dětí narozených  do 31.8.2007.

Bydliště
Božice
Borotice
Čejkovice
Mackovice
V Karlov
Hrabětice
Znojmo
Počet dětí
23
5
1
1
1
1
2

Zapsáno bylo všech 34 dětí, z toho 8 s žádostí o odklad. O jejich nástupu do první třídy se rozhodne až po posouzení školní zralosti ve školském poradenském zařízení, jehož kladné vyjádření k odkladu povinné školní docházky včetně kladného vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa je podmínkou pro vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Toto je možné pouze na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte podle § 37 Školského zákona.
Už dnes je jisté, že jedno dítě  nenastoupí, protože se bude stěhovat. Do prvního ročníku tedy pravděpodobně nastoupí minimálně 25 dětí.

                                                                                                                                 Jan Peterka

 

Žádné komentáře:

Okomentovat