pátek 15. prosince 2017

17. ZO: Rozpočet obce na rok 2018 schválen

Mezi Bačovým a Mrenicovým
Poslední letošní zasedání božického zastupitelstva netrvalo ani hodinu. Jeho hladký průběh byl dán programem, v němž tentokrát nebyly řešeny žádné majetkové záležitosti (koupě, prodeje, jiné změny), ale vše bylo soustředěno na nový rozpočet a výhledy na léta 2018 - 2020.


O aktuálních investičních akcích i těch, co jsou ve výhledu mluvil ve své zprávě starosta obce Karel Hala. Připomněl dokončované kolumbárium na hřbitově, kde zbývá dodělat kované zábradlí, což by mělo být hotovo ještě do Vánoc, a pak už by nic nemělo bránit jeho zprovoznění. Evidovaní jsou již první zájemci. Prostor věnoval i připravované přístavbě I. mateřské školy a přestavbě vchodu do budovy základní školy. Přístavba u I. MŠ nebyla zatím zahájená, protože se v letošním roce nenašel žádný vhodný dotační titul. Počítá se s ní však již v roce 2018. Podobně by to mělo být s celkovými úpravami vchodu do budovy základní školy, kde se to bude týkat nejen schodiště, jeho uzavření a novými plastovými dveřmi, ale i přístavbou bezbariérového vstupu do budovy a celkovou parkovou úpravou a umístěním laviček kolem tohoto vstupu do školní budovy.
Dokončena byla letošní poslední větší investiční akce, kterou je místní komunikace nad I. MŠ. Zprovozněna je ode dneška. Cena byla pouze mírně navýšená díky použití většího počtu obrubníků. Osobně jsem velmi spokojen s tím, že byla realizována celá komunikace od Czerwonkových po Drechslerovo. Vypadá to fakt pěkně.
Pokračují též práce na úpravě prostor pro sběrný dvůr. Jedna třetina dvora je již nově vydlážděná (provádí firma Silnice Škrob), nyní se na ní přesune část zde uložených věcí a bude se pokračovat se zadlážděním zbývající části dvora tak, aby byla celá akce ukončená k 6.4.2018 a to včetně instalace vybavení, které zajistí firma AVE Třebíč. Provozní podmínky budou zveřejněny společně se zahájením fungování sběrného dvora počátkem jarních měsíců 2018.
Obec zadala zakázku na zhotovení nových obecních symbolů (znak a prapor), které budou ručně vyšívané a trvale umístěné v obřadní síni. Cena bude nepochybně vyšší, ale jedná se určitě o správné rozhodnutí vedení naší obce, protože je to investice dlouhodobá a použitá k účelům reprezentativním.
padly i informace o budování dětských hřišť a koutků. Instalovány byly herní prvky pořízené z dotace Jihomoravského kraje a buduje se dětské hřiště v Zámlýní, kde žije docela dost malých dětí a hřiště zde citelně chybělo.
V pondělí bude zakoupeno nové vozidlo Ford Tranzit, které bude sloužit hasičům pro dopravu osob. Dlouhodobé volání našich hasičů po takovém typu vozidla tak dojde na sklonku roku 2017 svého naplnění.
V další části svého vystoupení informoval starosta obce o plánovaných příspěvcích (výdajích) z rozpočtu obce a zde se již rozvinula diskuze zastupitelů. Podrobněji se tomuto tématu budu věnovat v průběhu dnešního dne.
Navržený rozpočet obce na rok 2018 pak byl schválen hlasy 13 zastupitelů, jeden se zdržel a jeden byl proti.

                    (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat