pátek 15. prosince 2017

Z diskuze na 17. ZO. V plánu výstavba víceúčelové sportovní haly

Zajímavé informace zazněly tentokrát i v diskuzi na 17. zasedání zastupitelstva obce Božice. Asi ta nejdůležitější a nejzajímavější se týkala plánovaných investic na období 2019 - 2020.


Z vyjádření starosty obce Karla Haly vyplynulo, že se počítá s probíhající přístavbou I. mateřské školy v Božicích. Tato akce by měla být zahájena v průběhu roku 2018 a dokončená by mohla být nejpozději v roce 2020.
Velmi zajímavá a myslím si, že i všeobecně přijímaná je plánovaná výstavba víceúčelové sportovní haly v areálu u školy v návaznosti na stávající tělocvičnu. V roce 2018 bude zpracována studie a budou postupně podnikány další potřebné kroky směřující k praktické realizaci. Nová sportovní hala by měla splňovat kritéria pro možnosti provozování sportů, které v současnosti nelze na soutěžní úrovni ve stávající tělocvičně provozovat. Týká se to třeba velmi oblíbeného florbalu, ale i dalších míčových sportů.
Třetím okruhem, nad nímž se vážně uvažuje, je možná výstavba bytového domu. V současné době nemá obec vhodné místo a musí počkat, až bude schválen nový územní plán. Poté budou možnosti pro výstavbu významně širší. Obec již vlastní pětihektarový pozemek za DPS a tudíž již není blokována plánovaná výstavba právě v této lokalitě. Každopádně se zde začne nejdříve budovat infrastruktura a teprve pak se zde začnou nabízet parcely k prodeji.
Z dalších diskuzních příspěvků padla informace o tom, že obec koupila pozemek před obecním sklepem na tzv. Dubové zahradě. Opravovat se bude hřbitovní zeď i vstup do smuteční obřadní síně, kde budou instalovány plastové dveře, podobně jako při vstupu do kulturního domu.
Realizován bude přesun obecní knihovny a Infocentra do zatím nedokončených prostor v bloku budov u hřiště. Počítá se zde i se zřízením 3 WC. Přímá návaznost na kdysi vybudovaný turistický altán mezi touto budovou a Trávníčkovým pak dokládá, že tento náš dávný návrh měl již před léty své opodstatnění.
V rámci diskuze zastupitelů k navrhovanému rozpočtu zazněly návrhy na nulovou dotaci pro MěÚ Hrušovany n. Jev. určené na pokrytí nákladů na přestupkovou komisi a dále určené pro ZSO Hrušovansko. V následném hlasování po podrobné rozpravě byly tyto návrhy odmítnuty a rozpočet byl schválen v předložené verzi.

V první polovině ledna 2018 bude podle informací Ing. Marka Klíče zorganizováno setkání se studenty katedry architektury MU v Brně, kteří na podzim připravili "špendlíkovou akci", jež se týkala oblíbených a rizikových míst v obci. A pozvánku na Svatojanské žehnání vín v sobotu 30.12.2017 upřesnil jeden z organizátorů J. Leisser. Vše se bude konat od 14 hodin v kulturním domě.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v únoru 2018.
           (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat