pátek 22. prosince 2017

Mikroregion Hrušovansko se má čile k světu

Trošku nepatřičně zněl návrh jednoho božického opozičního zastupitele na nulový příspěvek mikroregionu Hrušovansko na rok 2018 na nedávném zasedání našeho obecního zastupitelstva. S pádnými argumenty se proti tomu ohradil starosta obce Karel Hala, který je zároveň místopředsedou zmíněného mikroregionu.


Na příkladech doložil řadu aktivit mikroregionu z poslední doby, a to především po nástupu nového vedení ZSO Hrušovansko v čele s předsedou Ing. Bronislavem Prudkým a tajemnicí Denisou Mašterovou. Samotný Karel Hala pak patří mezi velmi aktivní představitele mikroregionu a návrh na nulovou dotaci spolku se jej určitě nemile osobně dotkl.
Co tedy patří mezi aktivity za rok 2017? Spolek, který má 14 členských obcí (13 z Hrušovanska a obec Jevišovku), se intenzivně zabýval možnostmi ke zřízení obecní policie. Ze zjištěného vyplynulo, že obecní policii musí zřizovat konkrétní obec, která pak může s jinou obcí podepsat smlouvu o plnění úkolů obecní policie i na jejím území. Jak bylo konstatováno na výročním shromáždění 28.11.2017 v Šanově, není zatím ze strany členských obcí tak silný požadavek, aby se tímto způsobem obecní policie zřizovala.
Členským obcím se postupně hradí nákup venkovního mobiliáře a uspěla žádost na výrobu turistické známky pro pěchotní srub Závora u Dyjákovic, o němž jsem podrobněji informoval na tomto blogu 25.6.2017.
Některé žádosti nebyly v roce 2017 těsně (třeba jenom rozdílem jednoho hlasu!) úspěšné a budou proto podány v roce 2018. Týká se to např. projektu Kompostéry pro občany mikroregionu Hrušovansko nebo žádosti o turistickou známku pro Hraběcí studánku na katastru obce Šanov ležící ovšem v blízkosti naší obce Božice.
Zaujal mě bod příprava Kalendáře akcí mikroregionu Hrušovansko. Bohužel jsem nikde nezaznamenal nějaký dotazník, třeba v naší obci, aby se tyto akce do kalendáře zapsaly. Jen tak namátkou: Obecní zabíjačka, fašank, hrkání, Ukliďme Česko, Pálení čarodějnic s lampionovým průvodem, výsadba Aleje života, rybářské závody na Božickém rybníku, dětský den, hody, Léto s bylinkářem, Závod hasičské ligy, fotbalový turnaj na Škárkovce, Fechtl Cup, cyklovýlety, Tátafest, Božické otevřené sklepy, Božický burčák, Halloweenské dýňohrátky a lampionový průvod,  ochutnávka martinských vín, zabíjačka v Hostinci na nádraží, Příležitost k zastavení v Jiráskově domě, rozsvícení vánočního stromu, Božické jesličky, adventní hudební koncerty, Štěpánská zábava, Svatojanské žehnání mladých vín .... a to píšu jen tak z hlavy a určitě jsem na něco zapomněl. Tak jsem zvědav, co bude v připravovaném kalendáři uvedeno.

Jak konstatoval předseda sdružení Ing. Prudký, osvědčilo se sloučení kanceláři Informačního centra ZSO Hrušovansko a MAS Hrušovansko. Kancelář v Hrušovanech funguje velmi dobře, aktuálně jsou zde prezentovány všechny akce a můžu to potvrdit osobní zkušeností z tohoto týdne, kdy jsem do Hrušovan vezl plakát na Štěpánskou zábavu a on už byl v mé původní podobě vyvěšen ve vitríně kanceláře. Takže palec nahoru!!!

Příspěvek pro mikroregion Hrušovansko byl na zasedání božického zastupitelstva schválen v navrhované výši hlasy 13 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování a jeden byl proti.

Tajemnice rovněž seznámila přítomné zástupce obcí s oživením aktivit Fondu malých projektů, které spravuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Jde především o obnovení spolupráce s Dolním Rakouskem a taky o uspořádání trhu středních škol pro školáky mikroregionu. To je výborný nápad, protože jsme jeden z mála mikroregionů, který nemá na svém území žádnou střední školu!!!

Jako hádanku pak dávám úvodní fotografii. Netýká se známého problému A. Babiše s Čapím hnízdem, ale v katastru některé obce našeho mikroregionu se nacházejí výše  zobrazení čápi. Že by se i k nám chystala "čapí invaze"?
                      (lan)

2 komentáře:

  1. Odpovědi
    1. Ano,je to nedaleko obce Jevišovky a to u cesty před mostem směrem na Nový Přerov. Je toho tam více. Od této obce se můžeme mnohému přiučit.Jen se tam běžte podívat.Mají tam i okruh pro bruslaře, no asi 3 km dlouhý, v pěkném prostředí. Obec udělala od revoluce velký kus práce díky aktivnímu starostovi panu Vagovi.

      Vymazat