čtvrtek 11. července 2013

Protržený rybník, přírodní památka na katastru Božic

Odbor životního prostředí Krajského úřadu jihomoravského kraje předložil v těchto dnech návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Protržený rybník a jejího ochranného pásma.
Navrhovaná přírodní památka nacházející se v oblasti Božických rybníků a Údolí lásky ponese název Protržený rybník, což nás určitě docela zajímá, jelikož se s tímto pojmenováním tohoto místa setkávám poprvé.
Se samotným názvem nemám žádný problém, pouze mě utvrzuje v přesvědčení, že mezi priority veřejného zájmu, kterými se má zabývat Obec Božice, patří i náležitá pozornost místním a pomístním názvům. Této problematice se v Božicích věnuji dobrých 20 let a celoživotně od roku 1979. Myslím, že by konečně stálo za to, aby se této otázce náležitě věnovala i místní samospráva.

Celé oznámení najdete na http://www.bozice.cz.

                   Ladislav Nevrkla

11 komentářů:

 1. Nedá mi to, abych se nevrátil k problematice názvu "Protržený rybník". Mezi námi je to docela zvláštní jazykový patvar a myslím, že bychom měli vědět, kdo je jeho autorem a kdo něco takového schválil. Řekl bych, že nás v Božicích se nikdo ani neptal. Jen si to řekněte nahlas: "Jdu se podívat k Protrženýmu rybníku! (lan)

  OdpovědětVymazat
 2. K napsání toho komentáře mne dovedl opravdu jazykový patvar -"Protržený rybník". Velice by mne zajímalo, kdo na to přišel a vymyslel tento název, asi přímo hlavou. Je toho víc. Tomuto rybníku se říkalo co si pamatuji a pamatuji si toho už opravdu hodně, Starý rybník, nebo rybník za Tesaříkovýma. Starý proto, protože se pak udělal rybník nový a tomu se pro změnu zase říkalo Nový rybník (teď už je to asi opět jinak) Byl to rybník, který byl využívaný v našem mládí jak na koupání, tak v zimě na bruslení. Chodila tam celá škola bruslit při hodinách tělocviku. Naráz se nás tam sešlo i několik tříd. Vzpomínky na to jsou moc krásné. Dále se mne dost dotklo, že se najednou říká Zámlýní, to jsem si tady přečetla také poprvé. Pokud vím, tak se vždycky říkalo U mlýna (a mlýn si, coby funkční, ještě pamatuji). O jiném názvu jsem nikdy neslyšela. Tak jako se říkalo "Pod klášterem". To byla cesta, která vedla souběžně se zdí farní zahrady dolů (přímo naproti cesty, která vede od hřitova), která pak pokračovala pod klášterní čističkou, kolem sklepů až do Božic. Dříve tedy "Pod klášterem", nyní Lesopark. Skoro na začátku byly takové sluje, kde jsme si jako děti hrávaly a z hlíny, která byla tvrdá a žlutá jsme si vytvářely různé věci, říkalo se tomu kačení mýdlo. V zimě jsme tam jezdívaly na saních. Někdy jsme to vzaly až skoro od hřbitova, spíš od Švancarů st., kteří tam bydleli, přes silnici (tehdy skoro žádná auta nejezdila) až zcela dolů. To se pane jelo. V létě tam rostly jahody a v tom rybníčku, jak píšete "smraďochu", jsme si koupali nohy a vůbec nebyl cítit, dokonce byl čistý a v zimě se na něm také bruslilo (přesto, že byl malý, ale nám to na tu chvíli stačilo) a protože přes celou louku vedl malý potůček, tak se po něm dalo na bruslích dojet až pod výše uvedené božické sklepy. Proto mne to docela mrzí, že se vytváří nové názvy, které skoro, starším určitě, nic neříkají a opravdu spíš jsou to uměle vytvořené názvy - patvary. Tak, jak jsem to napsala, tak to bylo všem, hlavně "Křídlovákům" známé a známé pod těmito názvy je to dosud. (me)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejedná se o tzv. Starý rybník, ale o bažinu mezi Starým rybníkem a Novým rybníkem (závlahovou nádrží).

   Vymazat
 3. No vidíte: Proč se tato přírodní památka nejmenuje "Bažina" nebo "Rybník Bažina". Vždyť se tomu tak od nepaměti říká. A najednou si někdo vzpomene a nazve to Protržený rybník. Taková pitomost. A nejvíc mi vadí, že se nikoho v obci neptali a nežádali o schválení takového názvu. Myslím si, že to nejde! Každopádně na patřičná místa napíšu a zeptám. Přece tady nebudeme žít ve stínu Protrženého rybníka!!! Víte, co se tak akorát může protrhnout ... (lan)

  OdpovědětVymazat
 4. Že by se někdy mluvilo o bažině mezi oběma rybníky čtu poprvé. Zřejmě se jedná o hodně staršího člověka, který si to "velice" dobře "pamatuje"!?

  OdpovědětVymazat
 5. I kdyby tomu tak nebylo, byl by to název přiměřený, tak jako mají v Šanově rybník Rašelina. Mně jde spíš o to, kdo název vymyslel a schválil. I tady existuje nějaký postup.(lan)

  OdpovědětVymazat
 6. Schválil to Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, takže je potřeba se obrátit na něj, prostřednictvím Obecního úřadu, který vyvěsil na úřední desku: "Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky „Protržený rybník“ Božice", dne 11.7.2013, kde je možné se přesněji se informovat. Je tam např. uvedeno i toto: Území navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Protržený rybník“ a v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů (dále jen národní seznam), bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení § 36 zákona.
  Vyhlášení uvedeného zvláště chráněného území je prováděno v souladu s § 45c zákona v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality Božické rybníky, kód CZ0623798, jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice. Takže je možno do toho nahlédnout a Obecní úřad se k tomu měl do 15 dnů vyjádřit, viz.:Dotčené obce žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění jednoho oznámení (bez příloh) na úřední desce po dobu 15 dnů a vyznačení data vyvěšení a sejmutí z úřední desky. Toto potvrzené oznámení zašlete zpět na adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce zaslat nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Takže o tom byl Obecní úřad být řádně informován.

  OdpovědětVymazat
 7. Prostoru mezi Novým rybníkem (dnešní Závlahovou nádrží) a Božickým rybníkem se od pětačtyřicátého neřekne jinak než Bažina! To ví každý myslivec a měl by to vědět snad i každý starousedlík.

  OdpovědětVymazat
 8. To je opravdu zajímavé, že coby rodák a z myslivecké rodiny to "slyším" opravdu poprvé. A dokonce výše uvedený příspěvek sděluje, že se tomu tak od pětačtyřicátého roku neřekne jinak než Bažina. To musí být opravdový pamětník vesnické historie.

  OdpovědětVymazat
 9. Tak je to pán válečného ročníku, taky myslivec. Žije tady od toho pětačtyřicátého. Až napíšete svůj kontakt, tak vás seznámím a možná se dobereme nějakého závěru. (lan)

  OdpovědětVymazat
 10. Ani o seznámení moc nestojím. Pokud tam žije od pětačtyřicátého a je válečný ročník, tak když se přistěhovali, musel být batole. Dozvídám se totiž tolik nových názvů, které slyším opravdu poprvé a to jsem tam žila do svých 20 let a poté tam až do r. 1988 pravidelně každý týden dojížděla. Zřejmě mi to nějak uniklo, i když můj otec byl jeden z prvních myslivců. (me)

  OdpovědětVymazat