pátek 19. března 2021

Výběrové řízení na pozici účetní Služeb Božice (zástup za MD). Akt. 19.3.


 Vedoucí příspěvkové organizace Služby Božice 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní/ekonom příspěvkové organizace. Výzva byla aktualizována dne 19.3.2021. Takže stále máte šanci....Charakteristika vykonávané činnosti:

     *    komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace, včetně hospodářské činnosti a sestavování a sledování plnění rozpočtu 

     ·        zpracování a vedení komplexní mzdové a personální agendy příspěvkové organizace  

·        účtování, evidence, zpracování DPH vč. měsíčního přiznání a kontrolního hlášení  

·        vedení skladové evidence potravin, zboží  

·        zpracování veškerých účetních a statistických výkazů  

·        zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu  

·        provádění inventarizace majetku a závazků  

·        sestavení účetní závěrky  

·        zpracování podkladů pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO  

 

Požadavky:  

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
 • znalost problematiky DPH, znalost účetnictví – nejlépe příspěvkové organizace
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací
 • velmi dobrá znalost práce s PC (programy Windows, kanc. balík MS Office, datové schránky)
 • výhodou je znalost účetního programu KEO4, skladový program VIS)
 • řidičský průkaz – aktivní řidič
 • vysoký stupeň osobní odpovědnosti a pečlivosti, spolehlivost, samostatnost, přesnost, pracovní aktivita a iniciativa
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • ochota se vzdělávat
 • odolnost vůči stresovým situacím 


Výhodou:  

 • praxe účetní/ekonoma v příspěvkové organizaci
 • VŠ ekonomického směru 


Nabízíme: 

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou
 • nástup možný 1.4.2021 nebo dle dohody 


Součástí přihlášky k výběrovému řízení bude:  

·        strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech/dovednostech  

·        výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  

·        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

·        souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v tomto znění:  

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

 

Jméno, příjmení:  

Datum narození                                                                                                                                                  Vlastnoruční podpis“

 

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zašlete na adresu:

 Služby Božice, p. o., Božice 380, 671 64 Božice.

 

Na obálku uveďte: „Neotvírat – výběrové řízení účetní příspěvkové organizace“.

 

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 1.3.2021 do 15 hodin.

 

 

OBEC BOŽICE NA FACEBOOKU

facebook color

REGISTRACE NEWSLETTERU

newsletter

KNIHOVNA

knihovna

POPLATKY – PES, ODPADY, …

kc ikona

HLÁŠENÍ PORUCH

img 229205

Žádné komentáře:

Okomentovat