sobota 27. března 2021

Kde stávaly domy ...

V dosud širokém zeleném pásu
stávala stavení... brzy zde
zasadí stromy

 Mladší ročníky a ti, kdo se do Božic přistěhovali později, občas ani netuší, kde všude ještě v roce 1945 stávaly domy. Obytná stavení, hospodářské budovy a stodoly. A tak když se občas někde kopne do země, nestačí se dotyční divit, že narazí na zbytky základů staveb nebo stavební suť. To mě napadlo, když jsem dneska projížděl z Božic do Křídlovic kousek nad hranicí katastrů obou obcí.


Na cuzk.cz se dají dohledat archivní letecké snímky a tak se můžeme dopátrat staveb, které zde dříve stávaly, a dnes je tam jen travnatý povrch. Doufám, že znalí se orientují. Ve spodní levé části snímku je dům Černých (ten už leží v Křídlovicích, podobně jako Zedníčkova vila přes silnici je v Křídlovicích) a směrem do Božic následuje dům Dučových. Nás zajímají stavení naproti.... Dnes tam stojí v zahradě novostavba Škrabalova a je zde i vjezd do zahrady Filipovy. Ten travnatý výběžek pod nimi, šikmo naproti Dučovým, má dnes v sobě čtyři zemní "záseky" připravené pro výsadbu stromů. Pozorný divák vnímá nekvalitní zeminu a plno stavební sutě a zbytky stavebního materiálu. Výsadba bude provedena na místě, kde dříve stály nějaké stavby. Budu rád, když nějaký pamětník zaloví v paměti a připomene, jaké stavby zde stály. My ostatní za osvětu děkujeme.


                 (lan)1 komentář: