úterý 5. ledna 2021

Výzva k podání žádosti o obecní byt u hřiště


Obec Božice zveřejňuje výzvu k podání žádosti o byt pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  Jedná se o bytovou jednotku nacházející se v II. NP domu č.p. 374 Božice („byty na hřišti“). 

 Bytová jednotka označená č. 208 - jedna obytná místnost s kuchyňským koutem a příslušenstvím – garsonka. Celková podlahová plocha bytové jednotky je 29,90 m2 . 

Nájemní smlouva bude uzavřena na období jednoho roku od podpisu smlouvy. 

Cena základního nájemného je 958,30 Kč bez nájemného za vybavení bytu a služeb (vodné, stočné, teplá voda, dodávka tepla, úklid spol. prostor, ..... )

Požadavky: 

1. peněžní jistota ve výši tří násobku měsíčního nájmu, 

2. poplatek za připojení elektroměru ve výši 10.000,- Kč (vratný), 

3. žadatel ani členové jeho domácnosti nesmí mít vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytové jednotce ani je nesmí užívat na základě práva odpovídacího věcnému břemenu, 

4. doložení příjmů (žadatel i společně posuzovaná/é osoby) za období posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy – viz. příloha. 

 Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – viz. příloha. Žádosti k této bytové jednotce budou přijímány do 21. ledna 2021 do 11:00 na Obecním úřadě v Božicích.

2 komentáře: